Användarträff Årsskifte och AGI i Hogia Lön

Vet du hur du ska hantera årsskiftesrutinerna och den nya Arbetsgivardeklarationen på Individnivå? Årets årsskifte skiljer sig från tidigare år, då den nya Arbetsgivardeklarationen på individnivå (AGI) kommer att ersätta de gamla rutinerna med årliga kontrolluppgifter. Det innebär att du  behöver ha koll på både de gamla rutinerna kring årsskiftet och den nya månatliga rapporteringen av uppgifter. Det är mycket att hålla reda på för att allt ska bli rätt.

På vår Användarträff Årsskifte i Hogia Lön går vi igenom arbetsgången inför det stundande årsskiftet, men också arbetsgivardeklarationen på individnivå, aktuella lagförändringar och andra nyheter i systemet. Så att du kan känna dig väl förberedd. Varmt välkommen till en informativ och innehållsrik dag!

Pris 4900:-


Användarträff Hogia Lön Årsskifte

Stockholm - Extra

2018-11-19

Platser kvar

BOKA NU!

Användarträff Hogia Lön Årsskifte

Stockholm

2018-11-26

Fullbokat

Användarträff Hogia Lön Årsskifte

Göteborg

2018-12-07

Fullbokat

Användarträff Hogia Lön Årsskifte

Stockholm

2018-12-12

Fullbokat

Stockholm - Extra

1 dag, 2018-11-19

BOKA NU!
Platser kvar

Stockholm

1 dag, 2018-11-26

Fullbokat

Göteborg

1 dag, 2018-12-07

Fullbokat

Stockholm

1 dag, 2018-12-12

Fullbokat

Efterfrågan på våra användarträffar är väldigt stor. Vi har därför bytt till större lokaler för att så många som möjligt ska få chansen att delta.