Årsskiftet 2018/2019


Vet du hur du ska hantera årsskiftesrutinerna och den nya Arbetsgivardeklarationen på Individnivå?
Årets årsskifte skiljer sig från tidigare år, då den nya Arbetsgivardeklarationen på individnivå (AGI) kommer att ersätta de gamla rutinerna med årliga kontrolluppgifter.
Det innebär att du  behöver ha koll på både de gamla rutinerna kring årsskiftet och den nya månatliga rapporteringen av uppgifter. Det är mycket att hålla reda på för att allt ska bli rätt.
På vår Användarträff Årsskifte och AGI går vi igenom arbetsgången inför det stundande årsskiftet, men också arbetsgivardeklarationen på individnivå, aktuella lagförändringar och andra nyheter i Hogias lönesystem.
På Webbinarium AGI går vi endast igenom vad du behöver ha koll på i systemet för att hantera den månatliga rapporteringen av AGI. Så att du kan känna dig väl förberedd. 
Varmt välkommen!
 

Användarträff Årsskifte och AGI i Hogia Lön

Det är mycket att hålla reda på för att allt ska bli rätt. På vår Användarträff Årsskifte och AGI i Hogia Lön går vi igenom arbetsgången inför det stundande årsskiftet, men också arbetsgivardeklarationen på individnivå, aktuella lagförändringar och andra nyheter i systemet.

Läs mer

Användarträff Årsskifte och AGI i HogiaLön Plus

Vi går igenom både de gamla rutinerna kring årsskiftet och den månatliga rapporteringen av uppgifter enligt den nya lagen om arbetsgivardeklarationen på individnivå. Vi berättar också om aktuella lagförändringar och andra nyheter i systemet.

Läs mer

Webbinarium AGI Hogia Lön

Vet du hur du ska hantera AGI i ditt lönesystem? Välkommen till ett extra webbinarium, där vi går igenom arbetsgivardeklarationen på individnivå i ditt lönesystem. Så att du kan känna dig väl förberedd.

Läs mer

Webbinarium AGI HogiaLön Plus

Vet du hur du ska hantera AGI i ditt lönesystem? Välkommen till ett extra webbinarium, där vi går igenom arbetsgivardeklarationen på individnivå i ditt lönesystem. Så att du kan känna dig väl förberedd.

Läs mer

Årsskiftet 2018/2019


Vet du hur du ska hantera årsskiftesrutinerna och den nya Arbetsgivardeklarationen på Individnivå?
Årets årsskifte skiljer sig från tidigare år, då den nya Arbetsgivardeklarationen på individnivå (AGI) kommer att ersätta de gamla rutinerna med årliga kontrolluppgifter.
Det innebär att du  behöver ha koll på både de gamla rutinerna kring årsskiftet och den nya månatliga rapporteringen av uppgifter. Det är mycket att hålla reda på för att allt ska bli rätt.
På vår Användarträff Årsskifte och AGI går vi igenom arbetsgången inför det stundande årsskiftet, men också arbetsgivardeklarationen på individnivå, aktuella lagförändringar och andra nyheter i Hogias lönesystem.
På Webbinarium AGI går vi endast igenom vad du behöver ha koll på i systemet för att hantera den månatliga rapporteringen av AGI. Så att du kan känna dig väl förberedd. 
Varmt välkommen!
 

Användarträff Årsskifte och AGI i Hogia Lön

Det är mycket att hålla reda på för att allt ska bli rätt. På vår Användarträff Årsskifte och AGI i Hogia Lön går vi igenom arbetsgången inför det stundande årsskiftet, men också arbetsgivardeklarationen på individnivå, aktuella lagförändringar och andra nyheter i systemet.

Läs mer

Användarträff Årsskifte och AGI i HogiaLön Plus

Vi går igenom både de gamla rutinerna kring årsskiftet och den månatliga rapporteringen av uppgifter enligt den nya lagen om arbetsgivardeklarationen på individnivå. Vi berättar också om aktuella lagförändringar och andra nyheter i systemet.

Läs mer

Webbinarium AGI Hogia Lön

Vet du hur du ska hantera AGI i ditt lönesystem? Välkommen till ett extra webbinarium, där vi går igenom arbetsgivardeklarationen på individnivå i ditt lönesystem. Så att du kan känna dig väl förberedd.

Läs mer

Webbinarium AGI HogiaLön Plus

Vet du hur du ska hantera AGI i ditt lönesystem? Välkommen till ett extra webbinarium, där vi går igenom arbetsgivardeklarationen på individnivå i ditt lönesystem. Så att du kan känna dig väl förberedd.

Läs mer

Årsskiftet 2018/2019


Vet du hur du ska hantera årsskiftesrutinerna och den nya Arbetsgivardeklarationen på Individnivå?
Årets årsskifte skiljer sig från tidigare år, då den nya Arbetsgivardeklarationen på individnivå (AGI) kommer att ersätta de gamla rutinerna med årliga kontrolluppgifter.
Det innebär att du  behöver ha koll på både de gamla rutinerna kring årsskiftet och den nya månatliga rapporteringen av uppgifter. Det är mycket att hålla reda på för att allt ska bli rätt.
På vår Användarträff Årsskifte och AGI går vi igenom arbetsgången inför det stundande årsskiftet, men också arbetsgivardeklarationen på individnivå, aktuella lagförändringar och andra nyheter i Hogias lönesystem.
På Webbinarium AGI går vi endast igenom vad du behöver ha koll på i systemet för att hantera den månatliga rapporteringen av AGI. Så att du kan känna dig väl förberedd. 
Varmt välkommen!
 

Användarträff Årsskifte och AGI i Hogia Lön

Det är mycket att hålla reda på för att allt ska bli rätt. På vår Användarträff Årsskifte och AGI i Hogia Lön går vi igenom arbetsgången inför det stundande årsskiftet, men också arbetsgivardeklarationen på individnivå, aktuella lagförändringar och andra nyheter i systemet.

Läs mer

Användarträff Årsskifte och AGI i HogiaLön Plus

Vi går igenom både de gamla rutinerna kring årsskiftet och den månatliga rapporteringen av uppgifter enligt den nya lagen om arbetsgivardeklarationen på individnivå. Vi berättar också om aktuella lagförändringar och andra nyheter i systemet.

Läs mer

Webbinarium AGI Hogia Lön

Vet du hur du ska hantera AGI i ditt lönesystem? Välkommen till ett extra webbinarium, där vi går igenom arbetsgivardeklarationen på individnivå i ditt lönesystem. Så att du kan känna dig väl förberedd.

Läs mer

Webbinarium AGI HogiaLön Plus

Vet du hur du ska hantera AGI i ditt lönesystem? Välkommen till ett extra webbinarium, där vi går igenom arbetsgivardeklarationen på individnivå i ditt lönesystem. Så att du kan känna dig väl förberedd.

Läs mer