Väx som lönespecialist


Få områden är så detaljerade och föränderliga som det löneadministrativa.
Därför är det oerhört viktigt att du känner till vilka lagar och regler som styr lönearbetet. Våra teoretiska löneutbildningar hjälper dig att få den kunskap du behöver.


Grundkurs Löneadministration

En teoretisk kurs där du lär dig vad jobbet som löneadministratör innebär och vilka lagar och regler som styr arbetet.

Läs mer

Löneadministration påbyggnad

Detta är en avancerad kurs för dig som har arbetat en längre tid med löneadministration och som känner att du är redo att fördjupa dig i ämnet.

Läs mer

Sjuklönelagen i praktiken

Sjukfrånvaron på arbetsplatserna ökar och många upplever hanteringen av sjuklönerna som komplicerad.

Läs mer

Teori semester

Teoretisk kurs som tar upp begreppen semester- och intjänandeår, ledighet med och utan semesterlön och semesterlönegrundande frånvaro. Dessutom lär du dig skillnaden mellan semesterberäkning och semesterskuldsberäkning.

Läs mer

Väx som lönespecialist


Få områden är så detaljerade och föränderliga som det löneadministrativa.
Därför är det oerhört viktigt att du känner till vilka lagar och regler som styr lönearbetet. Våra teoretiska löneutbildningar hjälper dig att få den kunskap du behöver.


Grundkurs Löneadministration

En teoretisk kurs där du lär dig vad jobbet som löneadministratör innebär och vilka lagar och regler som styr arbetet.

Läs mer

Löneadministration påbyggnad

Detta är en avancerad kurs för dig som har arbetat en längre tid med löneadministration och som känner att du är redo att fördjupa dig i ämnet.

Läs mer

Sjuklönelagen i praktiken

Sjukfrånvaron på arbetsplatserna ökar och många upplever hanteringen av sjuklönerna som komplicerad.

Läs mer

Teori semester

Teoretisk kurs som tar upp begreppen semester- och intjänandeår, ledighet med och utan semesterlön och semesterlönegrundande frånvaro. Dessutom lär du dig skillnaden mellan semesterberäkning och semesterskuldsberäkning.

Läs mer

Väx som lönespecialist


Få områden är så detaljerade och föränderliga som det löneadministrativa.
Därför är det oerhört viktigt att du känner till vilka lagar och regler som styr lönearbetet. Våra teoretiska löneutbildningar hjälper dig att få den kunskap du behöver.


Grundkurs Löneadministration

En teoretisk kurs där du lär dig vad jobbet som löneadministratör innebär och vilka lagar och regler som styr arbetet.

Läs mer

Löneadministration påbyggnad

Detta är en avancerad kurs för dig som har arbetat en längre tid med löneadministration och som känner att du är redo att fördjupa dig i ämnet.

Läs mer

Sjuklönelagen i praktiken

Sjukfrånvaron på arbetsplatserna ökar och många upplever hanteringen av sjuklönerna som komplicerad.

Läs mer

Teori semester

Teoretisk kurs som tar upp begreppen semester- och intjänandeår, ledighet med och utan semesterlön och semesterlönegrundande frånvaro. Dessutom lär du dig skillnaden mellan semesterberäkning och semesterskuldsberäkning.

Läs mer