Nyheter i diskrimineringslagen

Den 1 januari 2017 träder förändringar i diskrimineringslagen i kraft. En av nyheterna är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på aktiva åtgärder. Jämfört med dagens regler är det en utvidgning. 

Syftet med aktiva åtgärder är att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är avsedda att motverka konkreta diskriminerande handlingar mot individer. Aktiva åtgärder ska också verka pådrivande och leda till ökade ansträngningar för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. 

Dagens krav på planer ersätts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation. Detta krav ändras till att omfatta arbetsgivare med minst 10 arbetstagare istället för dagens 25. 

Hur arbetet ska gå till och vad lagförändringen innebär kommer att vara en del av innehållet i Kompetensdag lön/HR som hålls i Malmö, Göteborg och Stockholm under februari 2017.