Erik Niklasson arbetar som Hogias Star Evangelist. Hans främsta uppgift är att ge Hogias utvecklare de bästa förutsättningarna för att utvecklas i sin yrkesroll. Det börjar redan den första anställningstiden med en sex veckor lång introduktion till Hogias produktutveckling. Därefter erbjuds kontinuerligt vidareutbildning, nätverksträffar och gästföreläsningar.

Beskriv din roll som Star Evangelist? 
Främst ansvarar jag för Star-skolan. Det är en sex veckor lång introduktion till Hogia Star, vilket är Hogias plattform för molnprodukter. Vi delar in introduktionen i 3 perioder med olika fokusområden, men allt sker enligt Hogias utvecklingsprocess. Det är ett relativt nytt utbildningsupplägg som innebär stora fördelar. Som nyanställd får du de bästa förutsättningarna för en bra start. Under din första tid kan du ägna dig helt åt att sätta dig in i ditt nya arbete och även skapa en relation med dina nya kollegor och nyckelpersoner inom företaget. Vi är rätt unika med det. Andra företag ser det som en stor kostnad, men vi ser det som att vi får medarbetare som blir produktiva redan efter sex veckor. Förut kunde det ta tre månader. Efter utbildningens slut tar veckomöten vid, då utvecklarna samlas för att diskutera aktuella frågor och hålla igång det interna erfarenhetsutbytet.  
 
Du samarbetar också med skolor?
Ja, samverkan mellan skolan och näringsliv är viktigt. Vi vill säkerställa att det finns rätt kompetens i framtiden för att möta de behov som digitaliseringen för med sig. Jag är med i en styrgrupp för yrkeshögskolorna, där vi till exempel diskuterar vad utbildningen som systemutvecklare ska innehålla för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Det är också väldigt givande att få ta del av ungas perspektiv och kunskap inom digital teknik. Vi är med i Tekniksprånget, en insats för att introducera gymnasielever till ett tekniskt yrke. Jag handleder två elever per termin. Vi har också ett spännande samarbete med det lokala gymnasiet, Nösnäsgymnasiet. De erbjuder för första gången nu i höst ett fjärde år på Teknikcollege med inriktning mjukvarudesign. Hogia har varit med om att ta fram den utbildningen. Under våren 2019 kommer jag att handleda 10 studenter under deras praktiktid. 
 
Vad gillar du mest med din nya roll?
Jag älskar jobbet som handledare. Jag uppskattar också att arbeta för ett företag som tar ett helhetsgrepp när det gäller introduktion och kompetensutveckling, så som Hogia gör. 
 
Hur hittade du till Hogia?
En vän till mig som letade jobb hittade en annons och tänkte ”Det här hade ju passat Erik”. Jag sökte jobbet, fick komma på intervju och blev anställd. Projektet jag jobbade i då var relativt tidigt inom Hogia Star så jag lärde mig mycket om plattformen. Innan jag började tjänsten som Star Evangelist hade jag lämnat Hogia för en tid för att arbeta på en stor konsultfirma i Göteborg. Men jag kom tillbaka till Hogia därför att jag uppskattar att det är mer personligt här och att det är enklare att ta eget ansvar. Det är viktigt, människor mår bra av det. På stora företag är det lätt att man försvinner, blir en i mängden, utan översyn.