Olika samarbeten men lika viktiga
Integrationen innebär att händelser på bankkontot visas direkt i ekonomisystemet. In- och utbetalningar på bankkontot kan automatiskt knytas till fakturor och bokföra dessa automatiskt. Om en betalning avser en faktura i annan valuta än SEK, finns valutakursen med i bankhändelsen och eventuell kursvinst eller kursförlust bokförs automatiskt. Även bankavgifter och övriga händelser på bankkontot, som inte härrör från en faktura, kan bokföras på ett effektivt sätt. Bankintegrationen förenklar dessutom betalflödet då det inte längre krävs någon manuell registrering i internetbanken.

Vill du veta mer om partnerskap med Hogia?
Mejla dina kontaktuppgifter till vår affärsutvecklare Ulrika Landaeus partner@hogia.se eller telefon 0303-663 14 så hör hon av sig till dig!

 

 

Olika samarbeten men lika viktiga
Integrationen innebär att händelser på bankkontot visas direkt i ekonomisystemet. In- och utbetalningar på bankkontot kan automatiskt knytas till fakturor och bokföra dessa automatiskt. Om en betalning avser en faktura i annan valuta än SEK, finns valutakursen med i bankhändelsen och eventuell kursvinst eller kursförlust bokförs automatiskt. Även bankavgifter och övriga händelser på bankkontot, som inte härrör från en faktura, kan bokföras på ett effektivt sätt. Bankintegrationen förenklar dessutom betalflödet då det inte längre krävs någon manuell registrering i internetbanken.

Vill du veta mer om partnerskap med Hogia?
Mejla dina kontaktuppgifter till vår affärsutvecklare Ulrika Landaeus partner@hogia.se eller telefon 0303-663 14 så hör hon av sig till dig!