Hogia Fastighet PRO

All administration samlad i ett flöde ger snabb överblick och full kontroll
Hogia Fastighet PRO är ett lättinstallerat, användarvänligt och komplett standardsystem som bildar navet i din fastighetsadministration. Det flexibla systemet främjar tillväxt och kan göra vardagen enklare för fastighetsförvaltare, ekonomiansvariga, administratörer och IT-avdelningen.

Hogia Fastighet PRO ger dig en överblick över det ekonomiska flödet samt ditt fastighetsbestånd. Systemet ger dig även snabb och säker koll på aviseringar, reskontra, avtal, momshantering, rapporter och avstämningar. Systemet ger spårbarhet och kontroll på administrationen av fastighetsbeståndet.

Manuella arbetsmoment som ofta är både tidsödande och trista är i stor utsträckning automatiserade och ger dina medarbetare mer tid till kärnverksamheten och värdeskapande.

Smart

Den för fastighetsägare relativt komplexa momshanteringen hanteras automatiskt när inbetalning sker och informationen överförs till ekonomisystemet där momsrapporteringen sker. Aviseringar kan göras med ett par knapptryck och inbetalningarna prickas av via fil från banken eller manuellt.

Med Hogia Fastighet PRO har du också möjlighet att importera data från andra externa system för exempelvis hantering av separat energidebitering.

Enkelt

Systemet har en tydlig struktur som är enkel att följa och där användaren lätt klickar sig till rätt funktion. Uppgifter som läggs in kopplas till rätt ställe och kan kompletteras med egna anteckningar och dokument. Den effektiva reskontrahanteringen ger dig också snabb översikt över dina avier och inbetalningar.

Hogia e-avisering möjliggör en smidigare hantering av aviseringsprocessen. Med dokumenthantering kan du spara och knyta kontrakt, bilder och andra dokument i de vanligaste filformaten till olika objekt eller direkt mot hyresgästen.

Tryggt

Med Hogia Fastighet PRO har vi lagt stort fokus på att ge dig maximal kontroll över dina skulder och fordringar. Genom en enkel och spårbar bokföring kan du få både överblicken och möjligheten att snabbt ta fram detaljerad information.

Flexibiliteten gör också att det är ett system som lätt kan anpassas för en växande verksamhet.

Hogia Fastighet Pro ger dig:
• Trygg och snabb avisering
• Spårbarhet av transaktioner med överföring till bokföringen
• Tydlig och flexibel reskontra
• Smidig hyresjustering
• Rapportcentral med stora urvalsmöjligheter
• Färdiga kontraktsmallar samt koppling till Fastighetsägarnas dokument

 
Begär offert
 KUNDCASE WILUNDIA
"Allting finns uppdaterat i systemet och är bara en eller ett par knapptryckningar bort."
Läs mer »

   

KUNDCASE AROSEKEN
" Mindre manuellt pappersarbete och roligare redovisning "
Läs mer »