Mindre bränsle och vägslitage

Våra transportsystem för åkerier bidrar till effektivare körning. Därmed minskas de miljöfarliga partiklarna som frigörs.

40 000 ton växthusgaser

Så mycket kan vi bespara miljön varje år om alla landets fakturor istället skickas elektroniskt, via exempelvis Hogias system.

Din burk på vårt tak

Hogiahuset är byggt med största hänsyn till miljön. Din återvunna läskburk ligger kanske på vårt tak.

   

För oss är Hållbar IT att värna om och samspela med vår omgivning - i stort som smått.

Det gör vi genom att ta ansvar för den påverkan som våra verksamheter har på samhället, ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Hållbar IT handlar om att själva agera ansvarsfullt. Men också om att vara en trygg och långsiktig leverantör till dig som kund. Och att vara en hållbar arbetsplats, som tar vara på och månar om medarbetarens kompetenser, potential och hälsa.

Hållbarhet är en del av vår vardag och vi arbetar hela tiden med att utveckla och integrera ett hållbart ansvarstagande och agerande i våra verksamheter. I dag handlar det om att vi tar:

  Miljöansvar - för att minimera vår miljöpåverkan. »
  Socialt och etiskt ansvar - för att skapa hållbara relationer till våra kunder, medarbetare och grannar. »
  Ekonomiskt ansvar - för att skapa långsiktigt värde för våra kunder och stabilitet i företaget. »