Hogia Lön

Hogia Lön är ett modernt löneprogram som förenklar din lönehantering på ett effektivt sätt. Genom sin logiska uppbyggnad, de tydliga rapporterna samt effektiva funktionerna för bland annat semesterhantering, kan du vara säker på att de anställda får rätt lön utbetald. Så snart du registrerat de anställdas uppgifter gör den pedagogiska och tydliga arbetsgången det enkelt för dig att komma igång.

Hogia Lön är anpassat för den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft inom hela EU i maj 2018. Du som personuppgiftsansvarig kan vara lugn och trygg med att alla uppgifter lagras, skickas och uppdateras på ett säkert sätt. Med tilläggsmodulen Hogia MyPayslip skickas lönespecifikation och kontrolluppgifter direkt till medarbetarens mobil.

Löneprogrammet finns i olika storlekar, från 15 kontrolluppgifter och uppåt. Komplettera gärna med någon av tilläggsmodulerna som presenteras till vänster.

Välj till Hogia MyTime och Hogia MyPayslip .

Fokus på löneberedning
Du får en tydlig uppställning över de anställdas ersättningar tack vare den tydliga och logiska löneberedningsbilden. Löneprogrammet hanterar de flesta kollektivavtalen. Återkommande lönearter som månadslön och bilförmån ligger kvar som förslag i löneberedningen efter att första lönekörningen är gjord.

Lönearter och anställdaregister
Programmets löneartsregister är anpassat mot de flesta branscher och du kan även på ett enkelt sätt lägga upp egna lönearter, eller ändra i de som redan finns upplagda. De färdiga lönearterna är anpassade efter de flesta avtal på marknaden. Med det lättöverskådliga anställdaregistret kan du snabbt lägga upp anställda och hitta personuppgifter i det flikindelade personkortet. Programmet hanterar även timsemester och det är lätt att betala ut semesterlön, hålla reda på semesterdagar samt beräkna semesterskuld.

Rapporter
När månadens löner är klara kan du enkelt ta fram periodens rapporter men även rapporter för tidigare månader. Vill du skicka dessa via e-post eller exportera dem till PDF, Word och Excel går det självklart bra.