Löne- och personalsystem

 
Hogia Lön är det perfekta stödet för dig med löneansvar. Löneprogrammet hjälper dig att automatiskt räkna ut semesterersättning, arbetsgivaravgifter och skatter. Din lönehantering blir snabb, effektiv och programmet ser till att det blir rätt hela vägen. För att effektivisera din verksamhet ytterligare finns det en rad användbara tilläggsmoduler eller programvaror att komplettera med.

Vanligt förekommande är att man vill förbättra sin tidrapportering eller få ett bra stöd för traktamente och reseräkningar. Till vänster hittar du mer information om våra programvaror och tilläggsmoduler som är kompatibla med Hogia Lön.