Hogia MyTime

Hogia MyTime är en del av nästa generations molntjänster med fokus på mobilitet, säkerhet och effektiva affärsprocesser. Hogia MyTime är integrerat med Hogia Lön och är ett effektivt löne- och avvikelsestöd med digital tidsregistrering för dina anställda

I ”kom och gå”-systemet Hogia MyTime hanterar företaget allt som har med arbetstid och scheman att göra. Allt sköts via webben, på såväl dator som surfplatta, även attesteringen. Du kommer snabbt igång och det är lätt att använda. Hogia MyTime fungerar som en digital stämpelklocka som hjälper er att få information om faktiskt arbetad tid på ett exakt och enkelt sätt. Medarbetarna kan själva registrera sina avvikelser samt stämplar in och ut när de kommer till och går från jobbet. Registreringarna skickas sedan till lönesystemet.