Nu är det klart - Hogia intar kollektivtrafiken i Finland

Stenungsund, den 21 juni 2012

Christer Lindberg, HogiaHogia kommer att leverera systemet PubTrans, hjärtat i kollektivtrafikens informationssystem, till Helsingforsregionens lokaltrafik, HSL. Avtalet mellan HSL och Tietokonsortiet, där Hogia spelar en betydande roll, är nu påskrivet. Affären innebär att Hogia blir störst i Norden inom realtidsinformation för kollektivtrafik.

Hogias centralsystem PubTrans ska bland annat göra det möjligt att förbättra trafikstyrningen, planera kollektivtrafiken och ge reseinformation till passagerarna i Helsingfors.
 
- Det är väldigt roligt att än en gång få bekräftat internationellt att vår programvara är av yppersta klass. Genom affären i Helsingfors befäster vi ytterligare vår position som ledande aktör inom system för realtidsinformation i kollektivtrafiken, säger Christer Lindberg, vice VD för Hogia-gruppen.
 
SL i Stockholm, Västtrafik i Västsverige och Movia i Köpenhamn är några exempel på trafikhuvudmän som har PubTrans som nav i sina informationssystem. Dagligen sker mer än tre miljoner resor i Sverige och Danmark i ett trafiksystem där PubTrans finns.
 
- Många människor reser kollektivt varje dag. Hogias centralsystem gör det möjligt för dem att få uppdaterad information genom hela resan: i datorn eller mobiltelefonen inför resan, i hållplatsskyltarna vid bytet och hela vägen till destinationen. Vi hoppas kunna bidra till att fler människor ser kollektivt resande som ett smidigt val och därmed lämnar bilen hemma, säger Jonatan Hanson, försäljningschef på Hogia Public Transport Systems.

Avtalet med HSL, som innebär leverans och underhåll i fem år, har för Hogias del ett värde av cirka 30 miljoner kronor. Hogias ambitioner för PubTrans har alltid varit att bli marknadsledande i Norden. Därför betyder det mycket att kunna bidra med realtidsinformation i tre nordiska huvudstäder.

 

För mer information, kontakta:
Christer Lindberg, bolagschef, Hogia Public Transport Systems, tel: 0303-666 07
Jonatan Hanson, försäljningschef, Hogia Public Transport Systems, tel: 0303-662 80