Hogia-gruppen, en organisation fylld av entreprenörskap!

  Bert-Inge Hogsved, VD och grundare, Hogia

Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 600 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportsystem.

Att få vara med och ta ett sammanhållet ansvar för en hel verksamhet engagerar och skapar motivation. Vi har mycket motiverade medarbetare i Hogia-gruppen!

Småskalighet hänger ihop med fokusering. I vart och ett av våra företag skapar fokuseringen på en viss verksamhet en efter hand allt djupare kompetens hos våra medarbetare. Men vi talar inte om en fokusering i isolering, utan tvärtom.

Uttrycket "Hogia-gruppen - tillväxtföretag i samverkan" är ett mycket centralt uttryck hos oss. Vi vet att det är genom att samverka med andra som man blir framgångsrik - och vi talar om samverkan med andra verksamheter både inom och utanför gruppen.

Vi är mycket väl medvetna om att det enbart är genom olika konstruktiva samarbeten som vi kan vara med och erbjuda de samverkande systemlösningar som våra kunder efterfrågar idag!

Välkommen!

Bert-Inge Hogsved
Grundare av och VD för Hogia-gruppen