Personvernerklæring

Velkommen til vår side om behandling av personopplysninger. Her kan du lese om rettighetene dine og hvordan vi ivaretar personvernet.

Hogia som behandlingsansvarlig

Hogias hovedkontor ligger i Sverige, og Hogia-gruppen følger svensk og europeisk personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning (GDPR).
Hogia AB, organisasjonsnummer 556108-8039, er behandlingsansvarlig for personopplysninger som Hogia-gruppen behandler i egenskap av behandlingsansvarlig.
Hvis du har spørsmål om personopplysninger, kan du kontakte oss på gdpr@hogia.se.

Behandlingsformål

Vi behandler personopplysningene dine når du eller arbeidsgiveren din

 • blir kunde hos oss
 • er leverandøren vår
 • laster ned en av appene våre
 • inngår en samarbeidsavtale med oss
 • melder deg på et av kursene våre
 • abonnerer på et av nyhetsbrevene våre
 • kontakter oss
 • blir kontaktet av selgerne våre
 • søker jobb hos oss
 • besøker lokalene våre
 • besøker hjemmesiden vår og godtar informasjonskapsler

Vi samler bare inn personopplysninger til spesifikke, uttrykkelige og berettigede formål, og da kun opplysninger som er nødvendige for formålet. Hvilke personopplysninger vi behandler, avhenger av hva behandlingsformålet er.

Lagringstid

Vi arbeider aktivt med å begrense lagringstiden ved å slette opplysninger i henhold til våre retningslinjer for dette. Vi sørger også for at personopplysninger som behandles og lagres, er korrekte og oppdaterte.

Overføring og utlevering av personopplysninger

For å oppfylle behandlingsformålet som beskrevet over benytter Hogia ved behov leverandører av IT-tjenester og -systemer som behandler personopplysninger på vegne av Hogia. Disse leverandørene, som er Hogias databehandlere, kan bare behandle personopplysningene i samsvar med Hogias uttrykkelige instruksjoner, og kan ikke bruke opplysningene til eget formål. I henhold til gjeldende lovgivning og avtale har de dessuten plikt til å iverksette egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte opplysningene. Hogia kan også utlevere personopplysninger til andre mottakere enn dem som er angitt over, for å overholde gjeldende lovgivning, forskrifter og krav fra domstol eller myndighet, samt for å ivareta Hogias berettigede interesse av å gjøre gjeldende og forsvare rettslige krav.
Hogia verken lagrer, overfører eller behandler ansattes, kunders eller andre samarbeidspartneres personopplysninger eller annen sensitiv informasjon utenfor EU/EØS, med mindre annet er avtalt.

Den registrertes rettigheter

Som registrert hos oss kan du alltid gjøre rettighetene dine gjeldende.

Behandling av personopplysninger i kommunikasjonsøyemed

Når du kommer i kontakt med oss via ulike markedsføringskanaler, kan vi lagre personopplysninger for å kommunisere med deg. Vi lagrer også personopplysninger om deg når du abonnerer på nyhetsbrevene våre. Disse personopplysningene lagres i CRM-systemene våre, og du kan alltid kontakte oss for å be om innsyn i personopplysningene eller få dem endret eller slettet.

Hogia som databehandler

Hogias databehandleravtale beskriver Hogia-gruppens behandling av personopplysninger i egenskap av databehandler på vegne av kundene våre (behandlingsansvarlige). Du kan lese Hogias databehandleravtale ved å klikke på lenken under.

Sikkerhet knyttet til personopplysninger og lagring

Din integritet er viktig for oss, og vi sørger for å beskytte personopplysningene dine og hindre spredning og uautorisert tilgang ved å iverksette tekniske og organisatoriske tiltak fortløpende. Bare personer som trenger opplysningene for å kunne utføre arbeidsoppgavene sine, har tilgang til dem. Du kan lese mer om sikkerhetstiltakene vi iverksetter, her:

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler, og du finner våre retningslinjer for informasjonskapsler her: