Vår historia

Hogia grundades 1980 av entreprenören Bert-Inge Hogsved. Hans fru Åse hade ett par år tidigare startat sin egen bokföringsbyrå. Driven av ett intresse för programmering köpte Bert-Inge en persondator, en IMSAI 8080, och utvecklade ett redovisningsprogram för sin frus byrå. Det kom att bli Hogias första produkt och en stor försäljningsframgång. I takt med persondatorns framfart expanderade Hogia kraftigt, och utvecklade fler programvaror på löne- och ekonomiområdet.  


1988 började Hogia även utveckla IT-lösningar för kollektivtrafiken och var bland de första i Sverige att utveckla ett positioneringssystem för Västtrafiks bussar tillsammans med Telia och Ericsson.

På tio år hade fåmansbolaget växt till ett välrenommerat företag med 150 anställda. Men i slutet av 80-talet kom krisen. Expansionen hade gått väldigt fort och kanske lite för lätt. Man tappade fart och därmed initiativet i den snabbrörliga databranschen. Bert-Inge Hogsved beslutade sig för en drastisk omorganisation för att återskapa entreprenörsandan från de första åren. Företaget klövs i sex mindre, självständiga bolag, för att fördela ledarskap och ansvar på fler medarbetare. Med samma produkter och samma personalstyrka vändes förlust till vinst på ett år. Sedan 1991 har Hogia aldrig visat röda siffror. 

I dag är Hogia-gruppen en koncern med 30 bolag och finns i Norden och Storbritannien. Ända sedan företaget grundades 1980 råder en jämn könsfördelning bland Hogias medarbetare. Det är fortsatt helt familjeägt och har inga lån eller externa finansiärer. I över tio års tid har Hogia erhållit det högsta kreditbetyg som ett aktiebolag kan få, trippel-A-klassificering (AAA). Bert-Inge Hogsved har innehaft VD-rollen sedan starten 1980.

Bill Gates och Bert-Inge Hogsved
Bill Gates och Bert-Inge Hogsved

  

Milstolpar 

1980 – Hogia grundas hemma i Bert-Inge Hogsveds källare och blir Microsofts första samarbetspartner i Europa.
  
1987 – Hogia utses till Kunglig hovleverantör.

1988 – Hogia har 150 anställda och utses till årets tjänsteföretag.

1993 – Bert-Inge Hogsved öppnar världens första persondatormuseum, och visar upp sin unika samling av 200 datorer. Den omnämns i Guinness’ rekordbok.

1996 – Bert-Inge Hogsved ger ut boken ”Klyv företagen” som beskriver Hogias tillväxtmodell med små självständiga bolag. Den blir en av 90-talets mest sålda svenska ledarskapsbok.

2000 – Hogias nuvarande huvudkontor i Stenungsund invigs, ritat av arkitekten Gert Wingårdh. 

2011 – Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap instiftas. Priset delas årligen ut till en student på Chalmers inom Teknisk fysik.

2017 – Hogia uppnår ett resultat på 34 miljoner kronor för verksamhetsåret 2017, vilket är det bästa resultatet någonsin. Antalet medarbetare ökar för nionde året i rad med 25 personer och är nu uppe i 650.

2018 – För tredje året i rad gör Hogia ”all time high” och uppnår ett resultat på 36 miljoner kronor.

2020 – Hogia-gruppen består nu av 30 bolag och firar 40-årsjubileum.

2021 – För femtonde året i rad uppfyller Hogia alla villkor för AAA, det högsta kreditbetyget enligt Dun & Bradstreets kreditvärderingssystem, och får ratingen AAA Guld.