Fokuserer dere på de riktige tingene i revisjonsarbeidet?

Innhold

Risikovurderinger danner grunnlaget for revisjonsplanlegging. Det er viktig å fokusere på de riktige tingene med hensyn til bedriftens størrelse, bransjen og verden rundt en. Dette arbeidet er både omfattende og tidkrevende. For at revisjonen skal bli mer effektiv, og for at bransjen ikke skal risikere å sakke akterut i den digitaliseringen som nå foregår i samfunnet, må bedriftene bli flinkere til å ta til seg ny teknologi og jobbe mer effektivt.

Dagens revisjonsmetoder er basert på en risikobasert tilnærming, og det er den som styrer hva revisorene velger å fokusere på i arbeidet sitt. Hanna Persson, en erfaren revisor som nå jobber som produktspesialist og konsulent innen revisjon og analyse i Hogia, ser flere muligheter.

– Mitt syn er at bransjen bruker altfor mye tid på substansrevisjon av uvesentlige poster. Revisjon ved hjelp av omfattende stikkprøver og avstemminger av uvesentlige kontoer oppleves som ineffektivt. Dette bør kunne håndteres på en bedre måte, sier Hanna.

Automatisere revisjonsprosessene

Nøkkelen til en effektiv revisjonsflyt er å identifisere prosesser og rutiner som er viktige for selskapet. I disse prosessene og prosedyrene kartlegges eventuelle risikoer knyttet til vesentlige poster, som deretter automatisk genererer et revisjonsprogram. 

– Vi i Hogia ser at den analoge revisjonen som brukes i dag, kan reduseres til fordel for en mer digital og analytisk revisjon. Digitale revisjonsverktøy kan hjelpe både små og store bedrifter til å effektivisere de ulike delene av revisjonen og dermed oppnå likeverdige eller bedre resultater, samtidig som man sparer verdifull tid. Hanna fortsetter:

– Det finnes også verktøy for analyser og stikkprøver som gjør det enklere å oppdage avvik og å identifisere og håndtere risikoer. Med enkle metoder kan vi raskt og fleksibelt utvikle avanserte analyser som gir et bedre bilde av virksomheten som revideres, og som bidrar til å gi revisjonene høyere kvalitet.

Risikobasert tilnærming i praksis

Når deler av gjennomgangen automatiseres, frigjør man tid som i stedet kan brukes på det som er viktig for den enkelte virksomheten. 

– Det føles godt å hjelpe kundene med en effektiv revisjonsprosess der vi identifiserer de arbeidsflytene og postene som skal substansrevideres, på et tidlig stadium i planleggingen. Vi frigjør tid fordi vi unngår å bruke ressurser på uvesentlige poster. Samtidig får kundene hjelp til å navigere digitalt fra start til mål ved å følge en rød tråd i revisjonsprosessen. 

– Bedriftene har mye å tjene på en revisjonsløsning der revisjonsverktøyet er integrert med både analyseprogrammer og bedriftsstøtte. Hele revisjonsprosessen blir mer effektiv fordi den følger en gjennomtenkt prosess. Samtidig har man i alle trinnene full støtte for International Standards on Auditing (ISA), avslutter Hanna.

Vil du vite mer om hvordan et revisjons- og analyseprogram kan gjøre hverdagen din enklere?

Kontakt oss som jobber direkte med regnskaps- og revisjonsbransjen, på +46 (0)303 - 667 80 eller redovisning@hogia.se

Om Hogia – Hogia tilbyr flere forskjellige virksomhetskritiske systemer til ulike virksomheter, og det har vi gjort siden starten for litt over 40 år siden. Vi utvikler verktøy for deg og dine behov i samarbeid med Sveriges bransjeforeninger og de 400 bedriftene som er kunder av oss i dag.

 

Hogia Transaksjonsanalyse
Effektivt analyseverktøy for avstemming og revisjon av kundens regnskap
Vil du vite mer?

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt