Hogia Transaksjonsanalyse

Effektivt analyseverktøy for avstemming og revisjon av kundens regnskap

Kvalitetssikre kundens regnskap på en rask og effektiv måte.

Med programmet Hogia Transaksjonsanalyse kan du som revisor effektivisere arbeidsoppgavene dine og automatisere håndteringen av regnskapspåstander som du mener må revideres.

Automatiserte avstemminger

Bruk automatiske kontroller for å forsikre deg om at økonomidataene er fullstendige og nøyaktige.

Enkel import

Analyser data uavhengig av kundens regnskapssystem ved å importere SAF-T-filer.

Smart rapportfunksjonalitet

Få full kontroll over kundens virksomhet med nyttige rapporter.

Verifiser bokføringen

Importer ekstern dokumentasjon og la programmet automatisk verifisere at bokføringen er korrekt.

Med en enkel import av SAF-T-filen til Transaksjonsanalyse kan du:

  • dra nytte av alle hovedbokstransaksjoner
  • utføre avanserte hovedboksanalyser
  • skape en effektiv revisjonsprosess
  • foreta revisjonsmessige utvalg
  • utarbeide økonomirapporter
  • automatiske kontroller

Artikler

KUNNSKAP OG INSPIRASJON
Det rette verktøyet effektiviserer din dataanalyse
KUNNSKAP OG INSPIRASJON
SAF-T åpner for en effektivisert revisjon
KUNNSKAP OG INSPIRASJON
Risikobasert tilnærming i praksis

Effektiviser risikovurderingen med riktig fokus i revisjonsarbeidet.

Les mer

Om Hogia

Hogia tilbyr flere forskjellige virksomhetskritiske systemer til ulike virksomheter, og det har vi gjort siden starten for litt over 40 år siden. Vi utvikler verktøy for deg og dine behov i samarbeid med Sveriges bransjeforeninger og de 400 bedriftene som er kunder av oss i dag.

Vil du vite mer?

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Vil du komme i kontakt med oss?
SALG

Regnskapsbyrå:
+46 (0)303 - 667 80 
redovisning@hogia.se

SUPPORT

Regnskapsbyrå:
+46 (0)303 - 667 77 
support.ror@hogia.se