Revisorer kvalitetssikrer regnskapet med riktig analyseprogram

Mange jobber for å forbedre kvaliteten på revisjonsarbeidet. Revisoren gir tips om de beste snarveiene for automatisert analyse.

Kvalitetssikring av kundens regnskap – revisoren forteller om verktøyet som gjør arbeidet lettere

Visste du at du med tre tastetrykk får en oversikt over kundens transaksjoner, forskjellige merverdiavgiftssatser og en liste over inntekter og kostnader på alle kundens prosjekter? Det høres kanskje utopisk ut, men vi i Hogia kaller det Transaktionsanalys Proffs. 

Høy kvalitet blir dagligdags 

Mange jobber for å forbedre kvaliteten på revisjonsarbeidet, og det blir mye enklere med verktøy som automatiserer analysearbeidet. 

John Sjöberg, konsulent i Hogia, har jobbet i mange år som revisor og har nå ansvar for analyseverktøy som retter seg mot regnskapskonsulenter og revisorer. Her forteller han om favorittfunksjonene sine i Transaktionsanalys Proffs, et analyseverktøy der man kan opprette en digital arbeidsflyt, slik at man raskt finner ting som bør ettergås nærmere. 

”I løpet av mine år som revisor er Transaktionsanalys Proffs det beste verktøyet jeg noen gang har brukt til å analysere filer i SIE-format. Man kan enkelt bekrefte at kundenes transaksjoner er fullstendige, siden programmet selv oppdager avbrudd i serier, tomme bilag og uregelmessige bilag i bilagsseriene.”

Snarveiene til en praktisk analyse

”Når du har forsikret deg om at transaksjonene er fullstendige, gir programmet utmerket støtte til de analytiske oppgavene. Rapportfunksjonen gir god oversikt over periodens endringer på kontonivå. Man lagrer avstemmingene i oversiktlige PDF-dokumenter i programmets mappestruktur eller et annet sted.” 

”Avstemming av reskontroer mot hovedboken er superpraktisk fordi programmet automatisk avstemmer debiteringer og krediteringer mot hverandre, mens det rapporterer avvik du bør følge opp, og transaksjonene som danner grunnlaget for regnskapsavslutningen.” 

”Du kan enkelt analysere inntekter og kostnader på prosjektnivå. Det blir lett å velge ut prosjekter med større risiko og danne seg et bilde av om det har oppstått uventede kostnader på noen av kontoene. Dette gir god støtte til å foreta mer kvalifiserte stikkprøver i substansrevisjonen av prosjektene.”

”Transaksjoner utarbeides på dagsnivå. Ved å analysere konteringsmønstre på dagsnivå i programmet kan man enkelt isolere transaksjoner i for eksempel helger, og bruke det som støtte for revisjon av manuelle posteringsordrer.”

”Luksusen ved å kunne laste inn en SIE-fil i et program som ikke er avhengig av internettilgang, og raskt kunne få en analytisk oversikt ute hos kunden, er uvurderlig. Det er det mest praktiske analyseprogrammet jeg kjenner til”, avslutter John.

Vil du vite mer?

Kontakt oss på +46 (0)303 - 667 80 eller send en e-post til redovisning@hogia.se 

Om Hogia – Hogia tilbyr flere forskjellige virksomhetskritiske systemer til ulike virksomheter, og det har vi gjort siden starten for litt over 40 år siden. Vi utvikler verktøy for deg og dine behov i samarbeid med Sveriges bransjeforeninger og de 400 bedriftene som er kunder av oss i dag.

 

Hogia Transaksjonsanalyse
Effektivt analyseverktøy for avstemming og revisjon av kundens regnskap
Vil du vite mer?

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt