SAF-T åpner for en effektivisert revisjon

Innhold

Filformatet SAF-T innebærer at Norge nå har et standardformat for finansiell regnskapsinformasjon. I Sverige har man lenge jobbet effektivt med et enhetlig format (SIE), og innføringen av SAF-T åpner for store fordeler både for firmaer, profesjonelle regnskapskonsulenter og revisorer.

I Norge har vi lenge savnet et standardformat for finansiell regnskapsinformasjon. Det er først med innføringen av SAF-T (Standard Audit File for Tax) i fjor at det nå finnes en filstandard for rapportering av skatteopplysninger til Skatteetaten. 

Skatteetaten innførte standarden som et krav for større bedrifter i januar 2020. Nå må altså bedrifter med en omsetning på mer enn fem millioner kroner eller med flere enn 600 transaksjoner rapportere i samsvar med SAF-T. 

Å bytte til det enhetlige filformatet vil innebære en del utfordringer, først og fremst for bedriftene, men det er mange fordeler med å ha et standardformat som omfatter hele hovedboken. Med riktig verktøy kan det grunnleggende revisjonsarbeidet gjøres både raskere og tryggere – til stor fordel for både revisor og bedrift.

Raskere og sikrere revisjon med Hogia

Lang erfaring med standardformater 
Noen som er godt kjent med fordelene ved et enhetlig filformat som dekker hele hovedboken er Hogia i Sverige. De har jobbet lenge med det svenske standardformatet SIE, som fungerer på lignende vis som SAF-T. Der har standardformatet gått fra å være noe bra til å bli en selvfølgelighet. 

"Med det nye standardformatet samles kundens fullstendige regnskap på effektivt vis", sier Niclas Bellman, kommersiell produkteier ved Hogia i Sverige. "Tidligere har det vært uklart hva man mottar fra kunden, og kunden har vært usikker på hva revisoren vil ha. Nå behøver ikke lenger revisoren å spørre seg om han eller hun har fått den fullstendige regnskapsinformasjonen, men kan gå direkte til analyse og revisjon av regnskapet." 

En automatisert risikoanalyse 
Det er likevel ikke bare kombinasjonen av informasjon fra kunden som har blitt effektivisert. Risikoanalysen av kundens bokføring blir betydelig mer effektiv og treffsikker, og med riktig verktøy kan den nå i stor grad automatiseres. 

På Hogia har vi skapt et program som vi kaller Transaksjonsanalyse som automatisk kan avlese hvorvidt kundens transaksjoner er fullstendige, om debiteringer og kreditter mellom hovedbok og konto samsvarer, og som kan avlese og sammenligne informasjonen på prosjekt- eller datonivå", sier Niclas Bellman. "Med vår helhetsløsning kan revisoren siden gjøre mer nøyaktige stikkprøver basert på faktiske høyrisikoområder i regnskapet." 

Tidligere gikk revisorenes arbeidsmåte i stor grad ut på å ta et høyere antall stikkprøver for å finne eventuelle feil og avvik. Nå kan de i stedet granske de faktiske avvikene og generelt behøve færre stikkprøver ved å analysere alle dataene. Det setter selvfølgelig både revisorene og bedriftene pris på."

Automatiser din risikoanalyse med Hogia Transaksjonsanalyse

SAF-T skaper merverdi 
Takket være SAF-T blir altså revisjonsarbeidet både sikrere og mer effektivt, men dette er ikke de eneste fordelene med det nye standardformatet. Ved hjelp av det nye formatet kan revisoren nå også tilby rådgivningstjenester til ikke revisjonskunder mer effektiv enn tidligere.

"SAF-T lar revisoren skape merverdi for sine kunder", sier Niclas Bellman. "En av tingene man kan oppdage ved analyse er ineffektivitet i regnskapet, som for eksempel avvikende bokføringsmønstre og uventede innføringsdatoer for bokføringsordre. Revisjon har gradvis utviklet seg fra å kun sikre at bedriftene har gjort riktig, til å inkludere andre typer oppdrag med en mer rådgivende rolle.” 

En velprøvd standard 
Niclas Bellman vil også poengtere at SAF-T-standarden er godt utprøvd. "Det er et internasjonalt format som allerede lenge har vært i bruk i land som Portugal, Tyskland og Frankrike, og det er derfor både testet og kvalitetssikret." 

Takket være det nye filformatet ser fremtiden lys ut. Det krever likevel at arbeidsmåtene til bedrifter, regnskapskonsulenter og revisorer endres, slik at bransjen skal kunne utvikles og utnytte fordelene til det fulle. "Standarden er etablert, verktøyene er på plass, og nå hjelper vi revisorene til å følge med i utviklingen", sier Niclas Bellman, "og dessuten få kundene deres til å se de mange fordelene med filformatet SAF-T.” 

LÆR MER OM HOGIA TRANSAKSJONSANALYSE

Vil du vite mer?

Kontakt oss på +46 (0)303 - 667 80 eller send en e-post til redovisning@hogia.se 

Om Hogia – Hogia tilbyr flere forskjellige virksomhetskritiske systemer til ulike virksomheter, og det har vi gjort siden starten for litt over 40 år siden. Vi utvikler verktøy for deg og dine behov i samarbeid med Sveriges bransjeforeninger og de 400 bedriftene som er kunder av oss i dag.

Hogia Transaksjonsanalyse
Effektivt analyseverktøy for avstemming og revisjon av kundens regnskap
KUNNSKAP OG INSPIRASJON
RSM Norge er klare for fremtidens revisjonsbransje
Vil du vite mer?

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt