Hogia hjelper revisorer til å utnytte verdien av SAF-T

Innhold

I Sverige har Hogia lang erfaring med standardformat for finansiell regnskapsinformasjon. Nå tilbyr de norske revisorer et kvalifisert transaksjonsanalyseverktøy som lenge har vært benyttet og verdsatt i Sverige.

Etter at Skatteetaten 1. januar 2020 innførte krav om anvendelse av filformatet SAF-T for rapportering av skatteopplysninger til Skatteetaten, må norske revisorer og deres kunder endre sine arbeidsmåter. For noen har dette betydd større utfordringer enn for andre. Omstillingen kan derimot bli lettere for alle dersom man innser hvilke store fordeler som ligger i et standardisert filformat. 

I Sverige har man kommet langt når det gjelder å utnytte fordelene med et slikt format. Der heter filformatet SIE, og de har jobbet med formatet i snart 30 år. 

Noen som virkelig har innsett verdien av formatet til sitt fulle er markedsledende Hogia. De har i over 40 år jobbet med å utvikle digitale løsninger som letter administrasjonen for svenske bedrifter. Takket være et felles standardformat kan Hogia tilby revisorer et kvalifisert transaksjonsanalyseprogram som forenkler og forbedrer både den analytiske revisjonen og substansrevisjonen. 

Søk støtte hos Hogia – en bedrift med lang erfaring

Hogia lanserer et kraftig analyseverktøy i Norge 
Hogia har flere ulike verktøy på det svenske markedet som forenkler jobben for revisorer, der de ulike programmene kan benyttes uavhengig av hverandre. Det mest populære verktøyet og selve flaggskipet i produktfloraen er Hogia Transaksjonsanalyse, som nå er tilpasset det norske markedet. 

Hogia Transaksjonsanalyse er et analyseverktøy som utnytter alle fordelene med bruken av et standardformat. Programmet tolker automatisk hvorvidt kundens finansielle regnskapsdata er fullstendig, og om debiteringer og krediteringer stemmer mellom hovedbok og reskontro. Det kan deretter sammenligne informasjonen på prosjekt- eller datonivå. 

Svenske revisorer har lenge støttet seg på Hogia for å effektivisere og kvalitetssikre sitt arbeid. Nå har norske revisorer muligheten til å få samme støtte. 

Vil du vite mer?

Kontakt oss på +46 (0)303 - 667 80 eller send en e-post til redovisning@hogia.se 

Om Hogia – Hogia tilbyr flere forskjellige virksomhetskritiske systemer til ulike virksomheter, og det har vi gjort siden starten for litt over 40 år siden. Vi utvikler verktøy for deg og dine behov i samarbeid med Sveriges bransjeforeninger og de 400 bedriftene som er kunder av oss i dag.

 

Hogia Transaksjonsanalyse
Effektivt analyseverktøy for avstemming og revisjon av kundens regnskap
KUNNSKAP OG INSPIRASJON
SAF-T åpner for en effektivisert revisjon
Vil du vite mer?

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt