Det rette verktøyet effektiviserer din dataanalyse

Innhold

En smidig og pålitelig dataanalyse er hjørnestenen i en vellykket revisjon, og med rett verktøy blir analysen både raskere, sikrere og enklere. Men dagens avanserte verktøy for dataanalyse hadde ikke vært mulig uten filformatet SAF-T.

SAF-T baner vei for ny programvare

Hvilket verktøy man benytter for å utføre dataanalyser er naturligvis unikt for hver enkelt revisor, men i mange år har Excel vært ett av de vanligste programmene. Bruken av Excel er fortsatt utbredt, men det har åpnet seg muligheter for nye analyseverktøy med det nye, standardiserte SAF-T filformatet. 

Etter at det standardiserte filformatet SAF-T ble innført finnes det nå muligheter for at programvaren effektivt kan analysere kundens bokførte data. Programvaren kan nå blant annet lese av om alle kundens transaksjoner er fullstendige, og om debiteringer og krediteringer mellom hovedbok og reskontro stemmer. 

Ettersom alle data i SAF-T-filen kan analyseres på et overordnet plan med programvare, kan revisoren fokusere på de faktiske risikoområdene som har blitt oppdaget i planleggingsfasen. Ved hjelp av analyseverktøy kan revisoren raskt og enkelt hente frem stikkprøver til testing og gjøre overordnede analyser på gjenstående populasjon samt uvesentlige poster. 

Programvaren må kunne yte på lik linje med revisorene

Hanna Persson er produktspesialist og konsulent på Hogia i Sverige. Før hun startet på Hogia arbeidet hun i nesten ti år som revisor i Oslo. Der så hun at mange revisorer arbeidet med dataanalyse i Excel fordi det manglet standardisert programvare for analyse av små og mellomstore foretak. 

De revisorene jeg jobbet med i Oslo var veldig profesjonelle, og man ser en veldig høy kvalitet på revisorers arbeid generelt sett i Norge, sier Hanna Persson. De var også tidlig ute med å ta i bruk og følge ISA, og tidlig ute med å digitalisere arbeidsprosessene sine. 

Excel krever mer manuelt arbeide, og det er en større risiko for formel- eller skrivefeil, sier Hanna Persson. Med mer effektive og automatiserte verktøy tror jeg revisorer kan få mer ut av den kunnskapen de sitter på og samtidig spare tid.  

Standardiseringen fortsetter

I Sverige har det lenge eksistert et standardisert filformat, noe som har forenklet bruken av programvare ved fremhenting av analyser og rapporter. Siden innførselen av SAF-T-formatet finnes det nå enda større muligheter for å bruke standardisert programvare for å effektivisere analyser, også i Norge. 

SAF-T har mange fordeler, men det finnes fortsatt aspekter av formatet som kan forbedres. Filene kommer fortsatt i litt ulike utforminger, avhengig av leverandøren bak dem. Når SAF-T-formatet etter hvert blir mer standardisert, vil fordelene bare bli enda større. 

Siden det er et nytt format i Norge finnes det fortsatt en del variasjoner i SAF-T-filer fra ulike leverandører, sier Hanna Persson. Den programvaren som utvikles må derfor fortsatt kunne håndtere en viss variasjon. 

Et verktøy i forkant

Hogia har allerede i dag benyttet seg av de fordelene SAF-T tilbyr gjennom å tilpasse den programvaren som revisorer med hell har benyttet seg av i lang tid på det svenske markedet. Som et ledd av dette fører Hogia en dialog med myndigheter, bransjeorganisasjoner og foretak som blant annet har erfaring og kunnskap fra innføringen av det svenske formatet SIE, som også hadde lignende utfordringer i begynnelsen. 

Selv om det fortsatt finnes utfordringer ved SAF-T ser vi at det gir revisorer muligheten til å bruke mindre tid på rutinearbeid som en programvare kan gjøre for dem, og heller fokusere mer på revisjon og analyse av risikoområder, sier Hanna Persson. 

Lær mer om Hogia Transaksjonsanalyse

Vil du vite mer?

Kontakt oss på +46 (0)303 - 667 80 eller send en e-post til redovisning@hogia.se 

Om Hogia – Hogia tilbyr flere forskjellige virksomhetskritiske systemer til ulike virksomheter, og det har vi gjort siden starten for litt over 40 år siden. Vi utvikler verktøy for deg og dine behov i samarbeid med Sveriges bransjeforeninger og de 400 bedriftene som er kunder av oss i dag.

KUNNSKAP OG INSPIRASJON
SAF-T åpner for en effektivisert revisjon
KUNNSKAP OG INSPIRASJON
Tips for automatisert analyse

Hvordan revisorer kvalitetssikrer kundens regnskap på en praktisk måte.

Les mer
Hogia Transaksjonsanalyse
Effektivt analyseverktøy for avstemming og revisjon av kundens regnskap
Vil du vite mer?

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt