Vad gäller egentligen kring förmånsbilar?

Publicerad: 2022-06-16

Vad är en förmånsbil? Och hur mycket kostar det dig som arbetstagare att ha en förmånsbil? Vår skatteexpert, Sigrid Badman Krahé, förklarar vad bilförmån innebär och går igenom de grundläggande reglerna. Hon berättar också mer om de nya reglerna för miljöbilar som träder i kraft 1 juli 2022.

Vad är en förmånsbil?

Använder du en bil som din arbetsgivare äger eller leasar privat är det oftast en skattepliktig förmån. Kör du bilen privat i mer än 100 mil eller vid fler än 10 tillfällen per år anses det vara en förmånsbil och du blir beskattad för bilförmån.

Särskilda regler gäller för bilar som är sex år eller äldre, olika arbetsfordon och bilar som används för omfattande tjänstekörning. Även miljöbilar omfattas av särskilda regler och dessa redogörs för längre ner i artikeln.

Hur mycket kostar en förmånsbil?

En bilförmån beräknas utifrån ett schablonbelopp som baseras på bilens nybilspris och bland annat eventuell extrautrustning. Förmånsvärdet räknas sedan ihop med din lön, och skatt beräknas på beloppet. Hur mycket skatt du betalar på förmånen beror på bilens förmånsvärde samt din egen skattenivå.

 

Sigrid Badman Krahé Skattespecialist på Hogia

Sigrid Badman Krahé, skatteexpert på Hogia.

Hur beräknas bilens förmånsvärde?

En bilförmån värderas enligt en särskild schablon och beloppet ska motsvara samtliga kostnader för bilen, förutom bland annat drivmedel och trängselskatter. Schablonbeloppet bygger på en uppskattad privat körsträcka om 1 600 mil per år.

Värdet av en bilförmån beräknas med utgångspunkt i nedanstående delar.

 • Prisbasbeloppet för beskattningsåret
 • Ränterelaterat belopp – statslåneräntan
 • Prisrelaterat belopp – bilens nybilspris
 • Bilens fordonsskatt

Vill du beräkna förmånsvärdet på en bil, använder du med fördel Skatteverkets e-tjänst Bilförmånsberäkning. Beräkningen skiljer sig åt beroende på när bilen togs i trafik och nedan framgår de olika datumen:

 • Före 1 juli 2018
 • Från 1 juli 2018 till den 30 juni 2021 
  En justering gjordes till följd av nya bonus-malus-systemet. Ändringen innebar att fordonsskatten inte ingick i prisbasbeloppsdelen vid schablonberäkningen av förmånsvärdet. Istället lades fordonsskatten till som en ytterligare post med konsekvensen att miljöanpassade bilar premierades och bilar med höga utsläpp belastades med högre skatt.
 • Från 1 juli 2021 
  Det ränterelaterade och prisrelaterade beloppet i schablonberäkningen justerades med syfte att neutralisera mellan inkomst i form av bilförmån och inkomst i form av kontant lön. Det vill säga, förmånen ska motsvara kostnaden för innehav av en privatägd bil.

Vad gäller för miljöbilar?

Miljöbilar och andra bilar med miljöanpassade drivmedel kan få nedsatt förmånsvärde. Som miljöbil avses en bil som är utrustad med teknik för eldrift, helt eller delvis, eller med andra miljöanpassade drivmedel såsom etanol och olika gaser.

Vid beräkning av bilförmån sätts nybilspriset för en miljöbil ned till en nivå som motsvarar nybilspriset för närmast jämförbara bil utan miljöteknik.

Från den 1 juli 2022 ändras reglerna om hur förmånsvärdet ska sättas ned. Reglerna underlättar för arbetsgivare och förmånstagare att på förhand beräkna miljöbilens förmånsvärde. Däremot innebär ändringen att nya bilar med viss miljöteknik inte längre omfattas av reglerna. Elhybrider, som inte kan laddas med en extern källa utan istället bland annat laddas av förbränningsmotorn, samt etanoldrivna fordon omfattas inte av de nya reglerna. En av anledningarna är att regeringen vill koncentrera miljöstyrningen till bilar med låga utsläpp.

Förmånsvärdet för miljöbilar, som blir skattepliktiga för första gången från den 1 juli 2022, ska sättas ned enligt en fast schablon utifrån bilens miljöteknik. Schablonbeloppet som ska användas vid nedsättning är:

 • 350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar
 • 140 000 kronor för laddhybrider
 • 100 000 kronor för gasbilar

Nedsättningen får dock inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris.

 

Mer detaljerad information kring reglerna om bilförmån kan du läsa om på Skatteverkets Rättslig vägledning.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

Skatt
Skatteberäkning, analys och deklaration

Hogia Skatt - effektivt stöd för skatteberäkning

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Ny lag om kortare betalningstider

Den nya lagen ska göra att mindre bolag inte får problem med likviditet när större bolag sätter villkoren.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad händer med Bankgirot?

Paula da Silva, vd på P27, svarar på frågor om den nya betalningsinfrastrukturen

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Nya bestämmelser ska förenkla för företaget

Lali Fjellström på Srf konsulterna berättar om vilka förändringar och förenklingar de vill ha för företag.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Uppfyller din e-signeringsleverantör lagkraven?

Lagen ställer höga krav på digitala underskrifter för handlingar såsom årsredovisningar och styrelseprotokoll

Läs mer