Policy för hantering av personuppgifter och cookies på Hogias webbplatser

1. Allmänt 

Genom att gå in på Hogias webbplatser godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan.  
 
För användning av erbjudna tjänster på hemsidan gäller särskilda villkor. 
 
Har du frågor eller funderingar kring cookies eller säkerheten på någon av våra webbplatser ber vi dig kontakta oss via e-post på gdpr@hogia.se. Ange i ämnesraden ”Till Hogias personuppgiftsombud”.

2. Cookies 

Hogias webbplatser använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besökt vår hemsida. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att du som hemsidebesökaren ska kunna använda webbplatsen som vi har tänkt, exempelvis språkval eller andra preferenser som sparas för att underlätta vid nästa besök.   
 
Vi använder cookies för att anpassa och underlättar användandet av hemsidan för dig som besökare. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock inga personuppgifter, utan används för att fastställa besökares användarmönster. Vi fastställer användarmönster för att förbättra vår sök- och filtreringsfunktion, utveckla användarupplevelsen samt för att göra marknadskommunikation mer relevant. När det gäller beteende på webbplatsen sparar vi inte heller IP-adresser i våra databaser. Därför kan inte informationen om dig kopplas samman med din identitet när du besökt vår hemsida.  
 
Hogias webbplatser har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även så kallade tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar.  
 
Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Detta kan dock begränsa dina möjligheter att uppleva alla funktioner på Hogias webbplatser.  

3. Personuppgifter 

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via formulär på hemsidan eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan.  
 
Om du anmäler dig till nyhetsbrev kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften. För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig, i samband med exempelvis utskick av nyhetsbrev, kan vi behöva lämna ut dina registrerade personuppgifter till våra samarbetspartners. 

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparat om dig samt få uppgifter rättade och i vissa fall raderade. Personuppgiftsansvarig är Hogia AB. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta oss via epost på gdpr@hogia.se  

4. Immaterialrätt 

Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör Hogia-koncernen eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver Hogias skriftliga godkännande. 

All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder. 
 

5. Ansvar 

Hogia tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

6. Tillämplig lag

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Uddevalla tingsrätt som första domstolsinstans.