Ny lag om krav på kortare betalningstider

Publicerad: 2022-02-17

Att mindre bolag får svårt med sin likviditet när större bolag sätter villkor om betalningstider är inget nytt problem. Men nu är en ny lag om kortare betalningstider framtagen.

När ett större bolag köper produkter eller tjänster av ett mindre bolag blir ofta det lilla bolaget beroende av de inköp som det större bolaget gör. Det innebär att det större bolaget kan ställa sina krav och sätta sina villkor om hur inköpen ska gå till. Detta har medfört att många små bolag har fått sätta långa betalningstider och drabbas av en ansträngd likviditet.

Detta problem är inget nytt och åtgärder har vidtagits. För några år sedan kom 13 av Sveriges största bolag överens om att korta ner sina utbetalningar till små och medelstora bolag till maximalt 30 dagar. Men nu blir alltså alla större bolag skyldiga att enligt lag rapportera in sina betalningstider när de köpt varor eller tjänster från ett mindre bolag.

Sent i oktober 2021 kom regeringen med ett konkret förslag och i slutet av januari 2022 röstades förslaget igenom i riksdagen. Den nya lagen träder i kraft redan den 1 mars 2022.

Första rapporteringen ska ske till Bolagsverket senast den 30 september 2023 och omfatta perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2023.

Den nya lagen innebär

Större bolag som är bildade enligt svensk rätt med 250 eller fler anställda ska, från och med den 1 mars 2022, årligen rapportera in sina betalningstider till Bolagsverket, när de har köpt produkter eller tjänster från bolag verksamma i Sverige med färre än 250 anställda. 

Rapporteringen ska avse uppgifter om den genomsnittliga avtalade betalningstiden, den genomsnittliga faktiska betalningstiden och den andel fakturor som har betalats efter utgången av avtalad betalningstid. Uppgifterna ska redovisas var för sig för bolag med 0–9 anställda, 10–49 anställda och 50–249 anställda.

Rapporteringen till Bolagsverket

Exakt hur rapporteringen ska se ut kan Bolagsverket inte svara på idag men Daniel Jonsson som är enhetschef berättar att det kommer mer information på Bolagsverkets hemsida när förordningen är fastställd och lagen träder i kraft den 1 mars 2022.

Han säger också att den information de kan gå ut med idag översiktligt är att,

  • De rapporteringsskyldiga företagen ska kunna hämta uppgifter avseende leverantörsstorlek (antal anställda enligt SME-kategorisering) för att uppfylla sina rapporteringskrav via Bolagsverkets framtagna e-tjänst. Den kommer att finnas tillgänglig från och med 2023-06-30.
  • Rapportering av betalningstider sker i Bolagsverkets framtagna e-tjänst via inloggning med personligt e-ID, samt signering och försäkran innan rapporteringen avslutas av behörig företrädare.
  • De rapporterade uppgifterna ska publiceras och vara sökbara i ett register hos Bolagsverket samt vara tillgängliga för allmänheten avgiftsfritt via Bolagsverkets hemsida. Detta register kommer att finnas tillgängligt från och med oktober 2023.

Bolagsverket kommer att kunna förelägga samt förena detta med ett vite avseende rapporteringsskyldigt företag som inte har rapporterat in uppgifter att fullgöra rapporteringsskyldigheten.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

KUNSKAP & INSPIRATION
Snart kan papperskvitton vara historia

Louise Westberg, expert på digitala fakturaflöden, berättar hur det nya förslaget förenklar för företag.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Betalning med bankgiro fasas ut

Ulrika Niklasson, Hogias expert inom betalområdet, berättar mer om bankernas största förändring på över 50 år

Läs mer
Elektronisk fakturahantering
Effektiva flöden är en självklarhet!

Både för inkommande och utgående fakturor

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
E-faktura är det nya normala

Louise Westberg, e-fakturaexpert på Hogia, berättar om målen för e-faktura och om de stora fördelarna för företag.

Läs mer