Vad händer med Bankgirot?

Publicerad: 2022-02-18

2023 påbörjas uppluckrandet av det över 60 år gamla betalningssystemet Bankgirot. Detta är en del av transformationsprogrammet, bankernas största förändring på över 50 år. Transformationen drivs av initiativet P27 där Paula da Silva nyligen tillträtt som vd. Här svarar hon på bland annat på vad som kommer att hända med Bankgirot.

Transformationen till en ny betalningsinfrastruktur drivs av P27 som är ett gemensamt initiativ bestående av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Group, SEB och Swedbank. Namnet P27 kommer från företagets mål att förbättra betalningarna för de 27 miljoner invånarna i Norden och ambitionen är bland annat att realtidsbetalningar och betalningar i olika valutor ska bli enklare och mindre kostsamt.

Paula da Silva har en lång karriär på SEB, en av bankerna som nu äger P27. Dessförinnan satt hon som styrelseordförande i P27 och från 2009 till 2019 satt hon även i styrelsen för svenska clearinghuset Bankgirot, som P27 förvärvade i slutet av 2020. I januari 2022 tillträdde hon som vd för P27.

 

Paula da Silva vd P27

Paula da Silva, vd på P27.

Varför utför ni en så omfattande transformation inom betalinfrastrukturen? Funkar den inte som den är idag?

Betalmarknaden i världen är under stor förändring och vi går emot en realtidsekonomi där behovet av sekundsnabba betalningar är ett krav. För att följa med i denna utveckling måste betalningsinfrastrukturen uppgraderas och bli mer effektiv, säker och konkurrenskraftig. Bankgirot har tjänat den svenska betalmarknaden väl i decennier och kommer fortsätta att göra det fram till transformationen över till P27. Men framöver kommer samarbete att behövas för att Norden ska ha en effektiv betalningsinfrastruktur. I framtiden kommer vi använda ny teknik och nya standards som bättre tillgodoser nya krav på säkerhet, utveckling av tjänster och innovation. Det är därför vi gör detta omtag.

Vad är syftet med att ni har förvärvat Bankgirot?

Bankgirot hanterar idag massbetalningar i Sverige. För att göra en stabil transformation från Bankgirosystemet till P27 är det enklaste och stabilaste sättet att göra oss till en och samma koncern. Efter förvärvet kan vi nu arbeta med kollegor på Bankgirot på ett sätt vi inte kunde göra förut.

Varför kan Bankgirosystemet inte behållas i den nya infrastrukturen?

P27 är ett nordiskt initiativ för att modernisera den nordiska betalningsinfrastrukturen genom att erbjuda en ny moderniserad nordisk betalningsplattform. Det betyder att betalningsflöden från de gamla systemen ska transformeras över till den nya plattformen.

Transformationen oroar de som idag använder Bankgirots betalningssystem, vad kan man säga som kommer att lugna dem?

Att vi går mot ett mer modernt, säkert och effektivt betalningssystem som kommer att bättre tillgodose deras behov. När vi är klara kommer den nordiska betalmarknaden vara ett av de mest moderna i världen. Det är naturligt att känna viss oro för något nytt och okänt. Men det är viktigt att vara medveten om att många av förändringarna till moderna format hade behövt ske även utan P27. Jag hoppas att det även finns en gemensam förhoppning att det framtida betalningssystemet kommer att förenkla vardagen för många som idag arbetar med betalningar.

Många frågar om förvärvet av bankgirot innebär att man tänker sig att det ska komma ett nytt centralt system, finns de planerna?

P27 kommer att erbjuda realtids- och batchbetalningar i DKK, SEK och EUR på samma plattform.

Vad händer med betalningssätt som e-faktura, Autogiro och Swish som idag ligger under Bankgirots betalningssystem?

P27 jobbar tillsammans med bankerna med att ta fram en framtidssäkrad och kundvänlig lösning för att ersätta e-faktura och Autogiro. Swish som idag använder en plattform hanterad av Bankgirot kommer att finnas kvar men betalningarna kommer att hanteras av Swish’s P27’s och Riksbankens plattformar.

Ny standard möjliggör säkrare överföringar

Pia Witte är verksamhetschef på Hogia Connect och ansvarig för integration mellan Hogia och bankernas lösningar. Pia berättar att Bankgirots system kommer att fasas ut successivt i tre steg.

Först, som planen ligger idag, transformeras det som kallas ”konto-till-konto-betalningar”, det vill säga exempelvis löner.

Därefter följer ”Alias-betalningar”, alltså betalningar till ett Bankgiro- eller Plusgirokonto.

Sista delen av transformationen omfattar autogirobetalningar samt e-faktura som ännu ej har en beslutad transformationsplan.

 

Pia Witte verksamhetschef på Hogia Connect

Pia Witte, verksamhetschef på Hogia Connect

 

Bankgirosystemet kommer inte att ersättas med motsvarande hantering som finns i nuvarande system det vill säga att betalningar kan förmedlas utan att betalaren känner till betalningsmottagarens banker. Istället kommer det krävas att betalningarna görs via respektive bank i ISO 20022 format.

Övergång till ISO-formatet – detta bör du göra nu
  • Kontakta din bank och säkerställ att de kan hantera ISO 20022-formatet. Säkerställ också att du som kund har de tjänster som krävs för att hantera ISO 20022 hos banken.
  • Undersök vilket av bankens erbjudanden som passar bäst för er organisations hantering av betalfiler.
  • Teckna eventuellt avtal för önskade tjänster hos bank. Säkerställ också att den person som ansluter företaget har rätt behörighet hos banken.
  • Samla in de bankuppgifter som krävs för att skapa betalfiler i ISO-formatet. Vilka uppgifter som krävs varierar mellan bankerna, så stäm av med din bank, men vanligt förekommande uppgifter är till exempel – avtalsnummer, kundnummer, BIC/SWIFT, bankkontonummer.
  • Håll er uppdaterade gällande vad övergången till ISO 20022 kommer att innebära för just er i ert system genom att ta del av den information som kommuniceras (är du kund till Hogia rekommenderas du att läsa den information som publiceras löpande på vårt Kundtorg).
  • Se över bankinställningarna i ditt system och stäm av om övergången till ISO kommer att medföra att några bankuppgifter behöver justeras för både avsändare (ditt företag) och mottagare (leverantör eller anställd).
  • Är du servicebyrå och gör lön eller utbetalningar åt företag, tänk på att i god tid informera din kund om att de behöver förse er med företagets bankuppgifter.
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

KUNSKAP & INSPIRATION
Betalning med bankgiro fasas ut

Ulrika Niklasson, Hogias expert inom betalområdet, berättar mer om bankernas största förändring på över 50 år

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Finns det fördelar med ny betalningsinfrastruktur?

Lars-Åke Edenfeldt på Svenska Transformationsprogrammet berättar hur bankernas struktur påverkar oss i praktiken.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Hänger du med i den nya betalningsinfrastrukturen?

Pia Witte på Hogia berättar om förändringen och ger dig en checklista för att komma igång med den ny ISO-standard.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Snart kan papperskvitton vara historia

Louise Westberg, expert på digitala fakturaflöden, berättar hur det nya förslaget förenklar för företag.

Läs mer