Daniels testartikel

Publicerad: 2021-12-22

Friskvård har blivit ett ännu viktigare begrepp då risken är att vi rör oss mindre när vi arbetar hemifrån. Många arbetsgivare har bidrag för friskvård till sina anställda. Men vad är egentligen en friskvårdsaktivitet och vilka aktiviteter är skattefria? Vår HR-expert, Erik Douglasson, berättar vad som gäller nu.

Personalvårdsförmåner som skapar trivsel i arbetet och som riktar sig till hela personalen är skattefria. Dessa personalvårdsförmåner kan bland annat vara möjlighet till enklare slag av motion.

Vad kravet på ”enklare slag” av motion betyder när arbetsgivaren ska ge friskvårdsbidrag har inte varit helt tydligt och det har till och med funnits fall där Högsta förvaltningsdomstolen har fått vara med och avgöra.

Skatteverket har kommit med en rad förändringar och ställningstaganden gällande friskvårdsbidraget. Hösten 2020 blev det till exempel möjligt att söka friskvårdsbidrag för personliga startavgifter i lopp. Alla friskvårdsaktiviteter som är skattefria har funnits listade från A till Ö på Skatteverkets hemsida. Men i och med tvisterna som har gått till Högsta domstolen har Skatteverket beslutat att listan kommer att tas bort.

Underrubrik

Nu blir det istället mer upp till arbetsgivaren att styra upp vilka aktiviteter som är godkända. Det finns två tydliga parametrar för arbetsgivaren att ta hänsyn till, att aktiviteten ska vara någon typ av motion, eller att aktiviteten ska vara någon form av avslappning. Skatteverket rekommenderar alltså att arbetsgivaren avgör vilken aktivitet som är godkänd och som man ger bidrag för, under förutsättning att någon av reglerna efterföljs.

Det är arbetsgivaren som beslutar vilket belopp de anställda får ta del av. Maxtaket för skattefri friskvårdsaktivitet är, max 1000 kronor per aktivitet och max 5000 kronor per år. Ingen utrustning är skattefri förmån. Friskvårdsbidraget gäller oavsett hur många arbetsgivare du har. Om du har fler än en arbetsgivare kan du alltså få (max) 5000 kronor per arbetsgivare i friskvårdsbidrag.

I och med att många arbetar på distans så har också de digitala lösningarna på många av våra vardagsutmaningar ökat. Många gym har börjat streama sina träningspass så att du kan utöva corepass, yoga och styrkeövningar direkt framför tv:n i ditt vardagsrum. I och med detta så har Skatteverket också beslutat att digital träning är giltig som friskvård. Det innebär att du, om din arbetsgivare godkänner det, kan få friskvårdsbidrag även för din kursavgift för de träningspass du deltar i digitalt.

 

Under Kompetensdagen Lön/HR den 8/6 kommer våra experter, Sara Janson och Erik Douglasson, att berätta mer om vad som gäller kring friskvårdsaktiviteter. De kommer också att reda ut många andra förändringar och regler som påverkar lönehanteringen, såsom korttidsarbete, bilförmån, tillfällig föräldrapenning, hur stödåtgärderna påverkar sjuklön och sänkta arbetsgivaravgifter.

Carpe diem
- Daniel Retz
Kunskap & inspiration
Anhöriglista
Kunskap & inspiration
Säker digital signering förenklar din arbetsvardag

Vi berättar mer om vad du behöver känna till om digital signering för en smidigare arbetsvardag.

Läs mer
Kunskap & inspiration
Du Pont-modellen

Vi reder ut Du Pont-Modellen!

Läs mer