Förenkla dina processer och få kontroll i realtid

Förenkla dina processer och få kontroll i realtid

Förenkla dina processer och få kontroll i realtid

Hogia Public Transport Systems

Resenärer har ett ökande behov av nya digitala resetjänster och det ställer allt högre krav på aktörerna i kollektivtrafikbranschen. Med hjälp av öppna data genom standardiserade gränssnitt skapas förutsättningar för nya digitala lösningar som underlättar resor med kollektivtrafik. Med våra system kan våra kunder per automatik förse sina resenärer med tillförlitlig reseinformation i realtid före, under och efter sin resa.

Hogia hjälper till att förenkla kollektivtrafiken med resenären i fokus.

Hogia hjälper till att förenkla kollektivtrafiken med resenären i fokus.

Kundsegment

Public Transport
Kollektivtrafikmyndigheter

Kollektivtrafikmyndigheter

Hogia är en av de ledande programutvecklarna inom kollektivtrafiken i Europa. 90 % av resenärer i Sverige och 70 % av resenärer i Norden får sin reseinformation via våra kollektivtransportsystem.

Vi har arbetat med kollaktivtrafikmyndigheter i över 30 år och är en ledare på området. Vi utvecklar fortlöpande vår svit med Microsoft-produkter med input från intressenter och experter för att möta efterfrågan på marknaden och våra kunders behov. Vår digitala teknik hjälper kunder öka effektiviteten och fokusera på resenärernas upplevelse. 

 
Public Transport
Kollektivtrafikoperatörer

Kollektivtrafikoperatörer

Informationsteknik är en alltmer integrerad del av kollektivtrafiken, och transportmyndigheterna har börjat lägga ett större ansvar på operatörerna vad gäller tillhandahållandet av informationstjänster.

Som operatör behöver du ha kontroll över trafikdata och processer för att kunna arbeta mer effektivt, med anslutna fordon, trafik och resenärhantering för flexibel trafik och för att effektivisera affärsprocesserna. 

Hogia ger kontrakterade operatörer ansvaret för informationsdistributionen. Operatören måste ha anslutna fordon och rapportera alla tillbud och avvikelser i realtid till kollektivtransportmyndigheterna, föraren och resenärerna. Avtal om hanteringen av hela informationsdistributionen i Sverige föreskriver att operatörerna inte bara tillhandahåller tjänsten, utan även ansvarar för att tillhandahålla all information som är kopplad till trafiken. Därmed har de möjlighet att fatta datadrivna beslut för att förbättra verksamheten. 

 

Kunder – Kollektivtrafikoperatörer

VR Sverige

VR Sverige

Med förbättrade digitala processer för insamling av data har VR Sverige gjort sin busstrafik mer tillgänglig och punktlig och förbättrat informationen, vilket lockar fler resenärer och ökar kundnöjdheten. VR Sverige har slagit samman alla sina processer i en enda bussportal, och Hogia är en av huvudleverantörerna till den portalen.

VR Sverige har utvecklat sitt eget digitala systemstöd I bussportalen, som samordnar och optimerar viktiga processer som underlättar busstrafikens tillgänglighet. När förarna börjar sina arbetspass, loggar de in på bussportalsystemet som är integrerat med flera andra system som genererar data och skickar ut det till transportmyndigheten, andra bussoperatörer, ombordpersonal, trafikledare och vice versa. Det innebär att alla inblandade får samma information samtidigt, i realtid. VR Sverige och trafikmyndigheten SL kan därför snabbt upptäcka om en viss buss är försenad eller om det inträffar ett tillbud som kan påverka resor eller störa tidtabellen. Bussportalen ökar punktligheten och regelbundenheten med hjälp av förarstödsystem och avvikshantering, vilket i sin tur förbättrar tillgängligheten för busstrafiken och ökar kundnöjdheten.

Hogias trafikledning i bussportalen skickar ut information direkt till bussföraren om ändrade rutter och uppdateringar skickas ut via via digitala kanaler till resenärer. Hogia ger resenärer ännu snabbare information om resan, inklusive eventuella förseningar eller ändringar i schemat.

Transdev

Transdev

Hogia erbjuder ger helt nya förutsättningar för Transdevs lösning för trafik IT.

Med hjälp av Internet of Things levererar Hogia en tekniskt enklare lösning som sänker kostnaderna för hårdvara och skapar större frihet för både trafikoperatörer och trafikhuvudmän. Med Hogias ledningssystem, skapas nya förutsättningar för hur ansvaret för tekniken i fordonen kan fördelas mellan trafikutövare och beställare.

Trafikoperatörerna, som har huvudansvaret för att förse resenärerna med trafikinformation, behöver inte längre ansvara för dyra och komplicerade ombordsystem. Trafikoperatörerna kan istället uppfylla kraven på att leverera trafikdata med enklare positioneringsutrustning och sänker därmed sina kostnader för fordonsteknik i enlighet med ITxPT.

Transdev tog över busstrafiken i Sigtuna, Märsta, Upplands Väsby, Vallentuna juni 2019. Bussarna har en avancerad IT-infrastruktur som utvecklats i samarbete med Hogia. Det nya ledningssystemet omfattar bland annat sekundpositionering, passagerarräkning, prognoshantering, talkommunikation och förändring av körväg och linjeguide till Förare. All data utväxlas i realtid mellan backoffice och förare. Den nya lösningen ger trafikoperatören en samlad bild av trafiken i alla led. Förare och resenärer får tillgång till förbättrad information vid förändringar före, under och efter resan - allt för att ge resenärerna en så bra resa som möjligt.

Systemet som Hogia har levererat till Transdev består av:
Hogia PubTrans som central integrationsplattform för trafikinformation med dess anslutande NOPTIS gränssnitt (API) samt APIet VJS. Hogia Transit Cloud för att rapportera in position varje sekund samt Hogia TCOBS package för att hantera data till och fordon för att hantera och rapportera fordonshändelser topics som stoppaknapp, alkolås, nigning, passagerarräkning osv.

Integration är gjord med Hastus Daily från Giro för att förse fordonssystemet med utsättning samt trafikledningen information om förare och avlösningar.

Hogias trafikledningssystem (OCS,Ingrid) inklusive talkommunikation mellan förare och trafikledning i Tetranätet och Resenärsledning (TIMS) används för att bedriva en effektiv kollektivtrafik i händelse av avvikelser för se och hantera aktuellt och kommande trafikläge.

Hogia har ansvarat för leverans av projektet i sin helhet samt installation av programvaror samt ansvarar för driften. För produktions och testmiljö.  

Uppdraget omfattade inläsning och hantering av geografi- och tidtabellsdata enligt DII format (Data Input Interface) från planeringssystem (Hastus) till centralsystemet (PubTrans).

Svealandstrafiken

Svealandstrafiken

Svealandstrafiken har investerat i ett trafikledningssystem från Hogia som initialt innefattar 150 bussar i Örebros stads- och regiontrafik. Systemet ska ge trafikledarna en överblick av trafiksituationen i realtid och en möjlighet att följa upp den utförda trafiken. Investeringen är ett led i Svealandstrafikens ambition att erbjuda en effektivare kollektivtrafik i Örebro.  

- Dagens trafikledare behöver idag arbeta i flera olika system för att kunna utföra sitt uppdrag. Det nya trafikledningssystemet samlar alla tillgängliga data från olika källor i en och samma vy. Det blir enklare att förstå vad som händer och lättare att ta rätt beslut när man kan se helheten och vilka konsekvenser olika åtgärder ger, säger Mats Dahlström, chef för trafikledningen på Svealandstrafiken.  

För att kunna samla data från flera system är Hogias trafikledningssystem byggt på öppna gränssnitt och kan integreras med kundens befintliga system. 

- Det är ineffektivt om en trafikledare behöver skriva en åtgärd i flera system. Mitt mål är att man ska kunna arbeta i ett system och därifrån skicka information till berörda parter. Vi vill kunna dela med oss av den information som vi har till dem som har behov av den. I dag måste till exempel trafikledaren ringa till föraren för att få information om en störning, vilket tar tid både för föraren och trafikledaren säger Mats Dahlström. 

Med hjälp av alla insamlade data i trafikledningssystemet kan man även bättre planera framtida turer och identifiera åtgärder som leder till högre kundnöjdhet. 

- Digitaliseringen inom kollektivtrafiken öppnar nya möjligheter både för trafikbeställare och trafikutövare. Vårt trafikledningssystem bidrar till att Svealandstrafiken kan höja effektiviteten i sin verksamhet och leverera bättre service till resenärerna. Därmed blir kollektivtrafikresandet mer attraktivt, säger Frida Christensson, bolagschef på Hogia Communications AB.   

Kunder – Kollektivtrafikmyndigheter

Kalmar Länstrafik

Kalmar Länstrafik

Överlägsen passagerarvägledning med automatiserat system
Nästan 25 000 passagerare använder kollektivtransport i Kalmar län varje dag. Då resor hanteras av olika operatörer måste flera olika parter samarbeta för att kunna erbjuda passagerare en smidig resa.

- Trafik- och passagerarhanteringen av två heltidsanställda på Kalmar länstrafik. Under en typisk dag publiceras ca 30-40 meddelanden I vårt system och den vanligaste händelsen är en försening på 10-15 minutes, säger Marco Ottosson, trafikledare vid Kalmar länstrafik.

En pionjär inom automatiserad passagerarvägledning
- Vi har använt Hogias system för hantering av resenärsinformation i flera år och är mycket nöjda, säger Marco. - Genom att använda Hogias system eliminerar vi manuella och tidskrävande processer som att skriva in samma meddelande på alla skärmarna.

Med hjälp av Hogia anger vi bara informationen en gång så laddas den automatiskt i alla kanaler. Det tar mindre än en minut att skicka ett meddelande genom alla våra kanaler. Kunden får informationen snabbt och vi sparar mycket tid, säger Marco.

Använda standardiserade mallar för meddelanden
För att kunden ska känna att resenärsinformationen är tillförlitlig är det viktigt att informationen i meddelandena är korrekt och identisk på alla kanaler. Kalmar länstrafik har tagit fram 15-20 standardiserade meddelandemallar som täcker de vanligaste händelserna. Genom att arbeta med mallar säkerställs att informationen förblir identisk över alla kanaler, oavsett vilken servicepartner som levererar meddelandet. Som standard underrättar Kalmar länstrafik alltid sina kunder beträffande fördröjningar på 10 minuter eller mer, helt eller delvis inställda tjänster, överfulla tjänster, indragna och flyttade hållplatser.

Ökad kundtjänst
- Kunder förväntar sig korrekt och tidsenlig information, helst i farten, säger Marco. - Vår förmåga att effektivt leverera samma information till resenärer över alla våra kanaler − webbplats, mobil, sms, bildskärmar på hållplatser och ombord bussar, radio och andra medier, hjälper oss att uppnå god kundservice.

Mindre påfrestning på kundsupport
- Vårt kundsupportteam använder samma system, så att de snabbt och enkelt kan skapa meddelanden när flera kunder ringer med samma frågor. När vi skickar ut meddelanden märker vi att antalet inkommande samtal minskar, vilket visar att informationen faktiskt når resenärerna, säger Marco.

Om Kalmar länstrafik
Kalmar länstrafik är en avdelning inom Kalmar läns landsting som ansvarar för all kollektivtrafik inom länet, inklusive stadsbuss, länsbuss, flera tåglinjer och tjänsteresor. All transport hanteras av servicepartners. En annan viktig partner är Trafikverket, som driver tåglinjerna. Källa: www.klt.se

 

Möt vårt team

Christian Ostrenius, Hogia

Christian Ostrenius

Bolagschef
+46 (0)764-96 79 55
christian.ostrenius@hogia.se

 

Andreas Hallberg

Key Account Manager
+46 (0)706-56 63 65
andreas.hallberg@hogia.se

Pia Tymberg, Hogia

Pia Tymberg

Key Account Manager
+46 (0)703-38 11 13
pia.tymberg@hogia.se

Staffan Johnson

Staffan Johnson

Key Account Manager
+46 (0)726-01 73 59
staffan.johnson@hogia.se

Martin Widegren

Sales Manager
+46 (0)72-142 40 73
martin.widegren@hogia.se

Bodil Falk

Bodil Falk

Kundchef
bodil.falk@hogia.se

Vill du veta mer?

Kontakt

Demo

Kontakt

Demo

Hogia transportnyheter