Frakt

RO-RO gods i BOOKIT

Många av våra kunder fraktar stora mängder roro-frakt och vissa hanterar enbart gods, därför erbjuder BOOKIT utmärkta funktioner för fraktbokning.

BOOKIT – tilläggstjänster för godsfrakt

Utöver grundfunktionerna i BOOKIT finns flera tilläggsmoduler som passar särskilt bra för fraktrederier. Några av dem presenteras här nedan.

EDI-kopplingar

Fraktoperatörer som använder BOOKIT utbyter ofta data mellan sitt och andras bokningssystem, hamnar etc. genom EDI:n. För aktiva operatörer kan det handla om tusentals transaktioner varje dag.

Automatic fees and add ons

Automatiska avgifter och tillägg

Olika typer av hamnavgifter, som bunkeravgift, längd, vikt, farligt gods, automatisk hyttutdelning eller elektriska plugin, kan ställas in i BOOKIT och tillämpas och debiteras automatiskt vid bokning.

Agreement pricing

Avtalad prissättning

En fraktagent kan debiteras efter prislista, prissättningsgrupp eller egna avtalspriser. Prislitor och avtalspriser kan kombineras. Signerade agentavtal kan sparas på agentkontot i BOOKIT för framtida referens.

Kundcase Godstrafik
Marine Atlantic

2006 valde kanadensiska Marine Atlantic, BOOKIT som sitt nya bokningssystem. Marine Atlantic kör 4 RO-PAX och RO-RO-färjor mellan Port aux Basques, NL och North Sydney, NS samt en säsongstur från Argentia, NL. ner till North Sydney.

Eftersom en stor del av deras verksamhet består av frakt utgör BOOKIT en central del i deras arbetsflöde. 2014 beslutade Marine Atlantic att förbättra sitt kunderbjudande inom frakt och effektivisera sina hamnar med hjälp av Hogia Terminal Complete som är Hogias lösning för hamn- och terminalverksamhet. Denna integrerade lösning är en av de första i sitt slag inom den marina industrin.

Marine Atlantic arbetar i ett helt digitalt flöde, från skapande av kundkonton och bokningar i BOOKIT, till terminalaktiviteter i TOS (gate-in, terminalplanering, pick up och drop off av enheter, lastning och lossning, gate-out) och därefter fakturering i BOOKIT. Bolaget sparar tid och administration och minskar risken för handhavandefel, vilket har lett till förbättrad effektivitet, högre prestanda, minskade driftskostnader och nöjdare personal.

”Den här nya arbetsflödet har avsevärt förbättrat vår förmåga att hantera trafiken i våra hamnar; nu kan vi spåra vår drop-trailer-enheter i realtid, vilket ökar effektiviteten både för vår verksamhet och för våra kunder. Det var en spännande dag för oss alla när vi "checkade in" vår första drop-trailer! " berättar Terry Anderson, terminalchef på Marine Atlantic. 

”Hogia Terminal identifierades som en lösning som skulle förenkla trafikhanteringen i våra hamnar och samtidigt ge oss möjlighet att stärka kommunikationen med våra kunder. Under de senaste månaderna har vi arbetat hårt tillsammans med Hogia för att säkerställa detta projekt. Jag är mycket nöjd med vårt samarbete och allas engagemang. Det är ett väl utfört jobb.” konstaterade Colin Tibbo, chef för Marine Atlantic, i februari 2015.

Vill du veta mer?

Kontakt

Nyhetsbrev

Kontakt

Nyhetsbrev