Bokslutsprogram

Nyhet! Digital årsredovisning till Bolagsverket direkt från Hogia Bokslut

Stöd för bokslut och årsredovisning

För företag och byråer.

Effektivt bokslutsprogram för både redovisningsbyrå som företag. Med inventarieregister och koncernbokslut får du ett komplett stöd för alla typer av verksamheter.

Hjälp hela vägen

Tydlig arbetsgång som säkerställer att alla viktiga moment genomförs. Med kontrollfrågor, blankett- och beräkningsstöd.

Anläggningsredovisning

Inventarieregister med anläggningar. Med K3-stöd och full koll på avskrivningar, såväl bokföringsmässiga som skattemässiga.

Koncernredovisning

Skapa koncernredovisning, koncernårsredovisning och periodbokslut för koncernen och håll enkelt koll på likvida medel och eget kapital.

Del i en helhet

Kan användas fristående eller integrerat med våra lösningar för analys, beslutsstöd och skatt för ett optimalt arbetsflöde.

Relaterat

Seminarium
Effektivisera bokslutsarbetet – digitalt förstås!

Ett kostnadsfritt lunchseminarium för dig som jobbar med bokslut på ett företag och vill digitalisera arbetet.

Läs mer
Skatt
Skatteberäkning, analys och deklaration

Hogia Skatt - effektivt stöd för skatteberäkning

Läs mer
Programutbildningar
Företag

Arbeta effektivare och smartare med Hogia Bokslut, Skatt, Kvalitetsanalys och Beslutsstöd.

Läs mer
Programutbildningar
Redovisnings- & Revisionsbyråer

Effektiv inlärning via webben eller på önskad plats

Läs mer
Revision
Hogia Audit - effektiv revision

Hogia Audit – säkerställer att din revision följer kraven från ISA, ISQC1 och FAR

Läs mer
Analys
Analys, beslutsstöd & simuleringsverktyg

Effektiva lösningar för företag och redovisningsbyråer inom analys, avstämning och granskning

Läs mer
Bokslut
Digital inlämning av årsredovisning
Vill du veta mer?

Vi visar dig våra produkter direkt på din dator, samtidigt som du pratar med oss i telefon.

Vi visar dig våra produkter direkt på din dator, samtidigt som du pratar med oss i telefon.

Vill du komma i kontakt med oss?
FÖRSÄLJNING

Företag:
0303 - 72 57 00
redovisning@hogia.se

Redovisningsbyrå:
0303 - 667 80
 redovisning@hogia.se

SUPPORT

Företag:
0303-72 60 00  
support.bokslut@hogia.se 

Redovisningsbyrå:
0303 -  667 77
support.ror@hogia.se