Lösningar för kollektivtrafiken

Hogia erbjuder ett komplett utbud av lösningar som bidrar till en modern och attraktiv kollektivtrafik.

Smarta lösningar för en effektiv kollektivtrafik

Hogias kollektivtrafiklösningar är utvecklade för att ge rätt information, i rätt tid, till rätt person. Trafikledare, trafikinformatörer, förare och resenärer är alla uppdaterade i realtid genom användarvänliga gränssnitt. Hogia PubTrans® är plattformen som utgör grunden för våra lösningar, och i kombination med våra andra produkter kan vi skräddarsy en lösning som passar varje unikt behov och verksamhet.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Fler funktioner – Hogia PubTrans®

Planerad trafik

Realtidsdata

Prognoser

Historisk data

Integrationer

Planerad trafik

Den planerade trafiken är utgångsläget för kollektivtrafiken. Hogia PubTrans® hanterar data om planerad trafik med en mycket hög detaljeringsgrad, vilket innebär att all data som behövs för att på bästa sätt stötta resenären i planeringen av sin resa finns tillgänglig via plattformen. 

Importer av data som beskriver planerad trafik hanteras smidigt via ett modernt webbaserat gränssnitt. Data som importeras kontrolleras för att säkerställa att innehållet överensstämmer med data som tidigare importerats. Detta säkerställer att all data som finns i Hogia PubTrans® hänger ihop på ett logiskt och strukturerat sätt. 

 

Realtidsdata

Genom att de fordon som utför kollektivtrafiken ständigt är uppkopplade får Hogia PubTrans® uppdateringar i realtid om vad som sker i trafiken. Information om aktuell position, ankomster till, och avgångar från, hållplatser samt antal passagerare ombord är exempel på realtidsdata. Den kombineras med information om den planerade trafiken, trafikledarens åtgärder samt aktuella informationsmeddelanden och tillsammans skapas en helhetsbild av kollektivtrafiken i realtid. Det innebär att resenären kan vara säker på att den information som tillhandahålls alltid är korrekt och aktuell. 

Prognoser

Hogia PubTrans® använder en avancerad algoritm för att beräkna när kollektivtrafikfordonet ska anlända till och avgå från hållplatserna. Genom att algoritmen tar hänsyn till många olika faktorer och använder ständigt uppdaterad statistik uppnås en hög tillförlitlighet. Med tillförlitliga prognoser får resenärerna bästa möjliga stöd för sitt val av färdsätt.

Historisk data

All data som hanteras i PubTrans kan sparas och kommas åt i efterhand. På så sätt finns all data som behövs för ingående analyser av utförd trafik enkelt tillgänglig på ett strukturerat och väldefinierat sätt. Hogia erbjuder ett antal standardiserade rapporter och dashboards, och om mer omfattande analysmöjligheter behövs erbjuder vi även avancerade lösningar i Qlik. För den som föredrar det är det även enkelt att använda ett eget BI-verktyg för analys.

Integrationer

Hogia PubTrans® både läser och publicerar information på ett stort antal standardiserade format. Genom att använda öppna, erkända standardgränssnitt kan långa, komplexa integreringsprojekt med dåligt definierat ansvar undvikas. Vid investering i ett nytt system eller byte av ett befintligt system ger öppna standarder dig friheten att alltid välja bästa tillgängliga leverantör och funktioner, utan att begränsas till dina nuvarande leverantörer.

Vill du veta mer?

Kontakt

Demo

Kontakt

Demo