Villkor

Allmänna villkor för utbildningar och användarträffar

Anmälan

Anmälan kan göras på hemsidan, via telefon 0303-662 00 eller e-post utbildning@hogia.se

Betalning

Betalning erläggs mot faktura som måste vara betald före utbildningens/användarträffens start.
Alla priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Skulle du få förhinder och ej kan delta, överlåt gärna din plats till en kollega.

Vi förbehåller oss rätten att fram till fjorton dagar innan startdatum ställa in planerade utbildningar, användarträffar, event och seminarier vid för få antal deltagare. Vi rekommenderar därför att du väntar med att boka eventuell resa tills det är mindre än två veckor kvar.

Generella utbildningar

Ombokningsregler för generella utbildningar
Kostnadsfri ombokning av kursplats fram till 30 dagar före utbildningsstart.
Vid ombokning 29-11 dagar före kursstart, utgår en administrativ avgift på 1 000 kr per kursdag, dock max 3 000 kr totalt.
Vid ombokning 10 dagar före kursstart eller senare, debiteras hela avgiften.

Kursplatsen kan överlåtas. Endast en ombokning per utbildning.

Avbokningsregler för generella utbildningar

Kostnadsfri avbokning av kursplats fram till 30 dagar före utbildningsstart.
Vid avbokning 29-15 dagar före kursstart debiteras 50% av avgiften.
Vid avbokning 14 dagar före kursstart eller senare, debiteras hela avgiften.

Kursplatsen kan överlåtas. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för få antal deltagare.

Avbeställningsskydd

Komplettera gärna din anmälan med ett avbeställningsskydd som gäller vid egen sjukdom/olycksfall mot uppvisande av läkarintyg. Kursavgiften återbetalas exklusive kostnaden för avbeställningsskydd.

Användarträffar

Avbokningsregler för användarträffar
Kostnadsfri avbokning av plats fram till 30 dagar före användarträffens start.
Vid avbokning 29-15 dagar före användarträffens start debiteras 50% av avgiften.
Vid avbokning 14 dagar före användarträffens start eller senare, debiteras hela avgiften.

Platsen till bokad användarträff kan överlåtas.

Event & seminarier

För event och seminarier är anmälan bindande. Platsen kan överlåtas, dock ej om- eller avbokas.