Transaktionsanalys

Rapporter, avstämningar och identifiering av avvikelser. För byrå och företag.

Få kontroll på din löpande redovisning och förstå siffrornas ursprung. Verktyget Transaktionsanalys kvalitetssäkrar och effektiviserar din redovisning. Här anpassar du rapporter och frågor efter behov samt automatiserar dina avstämningar. Programmet är kompatibelt med alla redovisningssystem då importen sker via SIE-fil eller Excel.

Rapporter

Värdefulla rapporter ger dig full koll på verksamheten. Rapporterna kan du även använda som bokslutsunderlag eller revisionsbevis.

Kontroll

Få kontroll över bokföringen så att den är både korrekt och utförd i rätt tid.

Avstämningar

Arbeta smart och effektivt med många automatiska funktioner.

Integration

Kan användas fristående eller integrerat med lösningar för bokslut, revision och ekonomisystem från både Hogia och andra leverantörer.

Du behöver inte vara användare av Hogias ekonomisystem för att delta, då programmet är fristående.

FÖR REDOVISNINGSEKONOMER
Få kontroll på din löpande bokföring med Hogia Transaktionsanalys

Vi visar analysverktyget Hogia Transaktionsanalys och hur du kan effektivisera er interna rapportering, samt enkelt få fram beslutsunderlag och analysera historisk data.

FÖR REVISORER
Effektivisera din granskning med Hogia Transaktionsanalys

Se hur du kan automatisera och underlätta din granskning med hjälp av Hogia Transaktionsanalys. Vi kommer bland annat gå igenom avstämningsfunktioner, rapporter och identifiering av avvikelser.

Du behöver inte vara användare av Hogias ekonomisystem för att delta, då programmet är fristående.

FÖR REDOVISNINGSEKONOMER
Få kontroll på din löpande bokföring med Hogia Transaktionsanalys

Vi visar analysverktyget Hogia Transaktionsanalys och hur du kan effektivisera er interna rapportering, samt enkelt få fram beslutsunderlag och analysera historisk data.

FÖR REVISORER
Effektivisera din granskning med Hogia Transaktionsanalys

Se hur du kan automatisera och underlätta din granskning med hjälp av Hogia Transaktionsanalys. Vi kommer bland annat gå igenom avstämningsfunktioner, rapporter och identifiering av avvikelser.

Vill du veta mer?

Vi visar dig våra produkter direkt på din dator, samtidigt som du pratar med oss i telefon.

Vi visar dig våra produkter direkt på din dator, samtidigt som du pratar med oss i telefon.

Vill du komma i kontakt med oss?
FÖRSÄLJNING

Företag:
0303 - 72 57 00
redovisning@hogia.se

Redovisningsbyrå:
0303 - 667 80
 redovisning@hogia.se

SUPPORT

Företag:
0303-72 60 00  
support.bokslut@hogia.se 

Redovisningsbyrå:
0303 -  667 77
support.ror@hogia.se

Relaterat

Webbinarium
Digitalisera och automatisera arbetet kring bokslut, analys och koncern

Kostnadsfria webbinarier där vi visar hur du kan skapa ett smartare arbetsflöde kring bokslut, analyser och koncernredovisning.

Läs mer
Bokslut
Stöd för hela bokslutsprocessen

Bokslut och årsredovisning för företag och byråer. Inventarieregister och koncernredovisning.

Läs mer
Skatt
Skatteberäkning, analys och deklaration

Hogia Skatt - effektivt stöd för skatteberäkning

Läs mer
Hogia Audit Report
Upprätta och lämna in din revisionsberättelse helt digitalt

Molntjänsten Hogia Audit Report gör processen snabb och säker, arbetsgången är lika enkel som att följa en snitslad bana.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Det digitala bokslutet

Få inspiration och tips hur ditt företag skapar ett effektivt boksluts- och årsredovisningsflöde.

Läs mer
Revision
Hogia Audit - effektiv revision

Hogia Audit – säkerställer att din revision följer kraven från ISA, ISQM och FAR

Läs mer
Programutbildningar
Företag

Arbeta effektivare och smartare med Hogia Bokslut, Skatt, Transaktionsanalys och Koncern.

Läs mer
Programutbildningar
Redovisnings- & Revisionsbyråer

Effektiv inlärning via webben eller på önskad plats

Läs mer