”Nu är det upp till revisorer och rådgivare att ställa sin kompetens till företagarnas förfogande.”

Fokus på tillväxt har av naturliga skäl fått ta ett steg tillbaka under de senaste veckorna. Istället har fokus bytts mot krishantering. Sven Cristea, delägare och ansvarig för tillväxtsektorn på KPMG, framhåller att det är viktigt att visa empati och ställa upp för alla entreprenörer i rådande läge. ”Nu är det upp till oss revisorer och rådgivare att ställa vår kompetens till förfogande.”

Sven Citea, KPMG
Sven Cristea. Fotograf Henrik Brunsgård.

Sven Cristea, även känd som #Tillväxtrevisorn, är förutom delägare och ansvarig för tillväxtsektorn på KPMG även auktoriserad revisor sen åtta år tillbaka. Sven berättar att det första han gjorde när han insåg vad som var på gång var att ringa alla sina kunder för att först och främst fråga om hur de mår.

– Några av mina kunder har skapat sina företag från noll, så företaget är verkligen deras baby. Det är därför det är väldigt viktigt att vara empatisk och ställa upp för entreprenörerna i det rådande läget, berättar Sven.

Som ansvarig för tillväxtsektorn på KPMG framhåller Sven att det är viktigt att revisionen inte bara är tillbakablickande, den ska också skapa värde framåt för kunden.

– Med hjälp av kundens finansiella datahistorik tar vi fram prognoser om framtida scenarion och ger kunden råd om hur vi tycker att bolaget kan fokusera framåt. Genom att förse kunden med rätt beslutsunderlag kan våra kunder fatta rätt beslut i rätt tid, berättar Sven. 

Intäkt och likviditet

I kristid viker intäkter men kostnader består och likviditeten försämras. Tillväxtbolag får en extra dimension då många av dem redan varit offensiva och satsat på kraftig tillväxt. De behöver nu vända om på en femöring och konsolidera sig. Sven råder sina kunder att prata med banken och presentera uppdaterade siffror samt bra och genomtänkta prognoser för att få banken på sin sida.

– När du har med dig banken så kan du också ta kontakt med Almi som kan ge ytterligare stöd till företag som haft en fungerande verksamhet innan krisen. Krisfinansiering bygger på att det är ett bärkraftigt bolag i grunden, det är inte ett ”get out of jail free card” i Monopol.

– Jag tror också att det är jättebra att ha med sig en revisor i sådana samtal, dels för stöttning men också för att revisorer har erfarenhet av hur man kan formulera sig då de oftast redan har en kontinuerlig dialog med banker, Almi och andra finansiärer. Jag har själv suttit med i många samtal som mina kunder har haft med banken och Almi, berättar Sven.

Utdelningar i kristid?

Finansutskottet har gått ut med att de företag som delar ut stora belopp till aktieägarna inte kan utgå från att de också får ta del av regeringens åtgärder såsom stöd vid korttidsarbete. Sven berättar att KPMG uppmanar alla att vänta med sina utdelningar åtminstone till hösten.

– Det kan bli problem med korttidspermitteringar och att nyttja andra statliga stödpaket om man samtidigt ger utdelning till aktieägarna, säger Sven. Det kan också vara ett bättre beslut att till exempel skjuta upp utdelning till aktieägarna istället för att säga upp personal. Om man dessutom genomför en utdelning som man inte har täckning för och bolaget skulle gå i konkurs så ska man komma ihåg att man har ett bristtäckningsansvar. Vi vet inte än hur omfattande krisen kan bli för vår ekonomi så mitt råd är definitivt att vänta med utdelningen tills vi får en överblick på krisens effekter.

Motiverande utmaning

En del företag i Sverige har redan lagt ner eller börjat fundera på att lägga ner sin verksamhet. Sven upplever dock att de flesta av hans kunder nu ser det som en utmaning som istället motiverar dem att ta sig igenom krissituationen.

– Jag upplever faktiskt att de flesta är övertygade om att de kommer ta sig ur det här starkare, berättar Sven. Det finns en kämpaglöd och en positivism.

Många av Svens kunder har redan drabbats väldigt hårt av det ekonomiska läget men vissa har inte känt av det alls och ett fåtal går bättre än någonsin.

– De kunder som är verksamma inom e-handel går överlag väldigt bra, faktiskt oavsett vilken bransch de verkar inom, säger Sven.

Vi har ett ansvar

Sven anser att alla revisorer och rådgivare har ett ansvar i kristider som påverkar vår ekonomi och han poängterar återigen vikten av att visa empati med företagen.

– Det är nu vi ska ställa upp och se till att ge företagen förutsättningar för att klara sig, säger Sven. Det viktigaste för mig är att kunderna överlever den här krisen och att KPMG erbjuder all stöttning vi kan.

Svens tips till företag

– Mina tips är först och främst att du ska göra en kassaflödesanalys där du tar hänsyn till hur det skulle påverka verksamheten med en abrupt nedgång i efterfrågan, hur kassaflödet skulle se ut om det inte tillkom finansiering och hur mycket likviditet du skulle behöva för att lösa en sådan situation.

  • Se till att ha uppdaterad finansiell information om var företaget står i dag. Ha rätt beslutsunderlag framme och ha en så uppdaterad balans- och resultaträkning som möjligt.
  • Gör en prognos på hur bolaget klarar av de nästkommande tre månaderna, vecka för vecka. Därefter gör du en prognos över tre-sex månader som visar hur det ser ut med en tilltagande verksamhet.
  • Ta en tidig dialog med banken och var öppen med vilket läge du befinner dig i. Kom ihåg att det också finns andra finansiärer såsom Almi, som arbetar med krisfinansiering istället för tillväxt i dessa tider.
  • Omge dig med bra personer som är kompetenta och har stor erfarenhet men framförallt som har hjärtat på rätt ställe. Med detta som grund kommer du hamna rätt i krispaketen och få rätt rådgivning.

Till sist…

Läs vidare på KPMGs hemsida som uppdateras dagligen kring krisen. Där hittar du ytterligare tips om hur du kan arbeta vidare. Ta gärna kontakt med Sven på LinkedIn,  https://www.linkedin.com/in/svencristea/ och #Tillväxtrevisorn på Instagram så får du info från KPMG med lite humoristiska inslag i denna oroliga tid.

Publicerad 200414

Revision
Hogia Audit - effektiv revision

Hogia Audit – säkerställer att din revision följer kraven från ISA, ISQM och FAR

Läs mer
Transaktionsanalys
Analys, uppföljning och kontroll

Effektiva lösningar för företag och redovisningsbyråer inom analys, avstämning och granskning

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Rätt råd snabbt till företag i ekonomisk kris

Att kunna ta rätt beslut snabbt är viktigt när tiderna förändras. Katarina Eklund på BDO har flera års erfarenhet av rådgivning till sina kunder och ger här sina tips.

Läs mer