PubTranskonferens för kollektivtrafiken

Stenungsund 5-6 maj

ÅRETS TEMA:

Tillsammans för en datadriven kollektivtrafik

Workshops

Under konferensen kommer vi som vanligt ha olika workshops som du kan delta i och nedan ser du årets teman. I god tid innan konferensen kommer du att få ett utskick där du väljer vilka workshops du vill delta i.

Camilla Stålstad på Hogia

Rätt kollektivtrafikdata i rätt format och i rätt tid, nu och i framtiden

Vi presenterar nyheter i Hogia PubTrans, planer för framtida utveckling samt diskuterar utmaningar och möjligheter, både idag och i framtiden. Vi kommer även beröra ämnen som möjligheter med AI, visualisering av data, gränssnitt, API:er och mycket annat spännande. 

Har du några särskilda önskemål om vad du vill diskutera eller veta mer om är du välkommen att kontakta Camilla Stålstad som kommer att leda workshopen.

Angelica Magnusson, kommersiell produktägare på Hogia Communications

Hogia Trafikledning

Välkommen fram till en fullskalig trafikledarplats där vi kör demo av Hogia Trafikledning och dess nya webbkomponent OCS InGrid. Var också med och påverka framtidens trafikledning!

Vilka appar och integrationsmöjligheter ser du är användbara för just din organisation?

Har du några särskilda önskemål om vad du vill diskutera eller veta mer om är du välkommen att kontakta Angelica Magnusson som kommer att leda workshopen.

 

Emma Fernlöf, kommersiell produktägare på Hogia Public Transport Systems

Hogia Instant – effektivt beslutsstöd för kollektivtrafiken

Genom att kombinera händelsehantering med omedelbar realtidsöversikt och möjligheten att agera på befintlig trafik och aktivera ny vill vi åstadkomma en ny generations digitala verktyg för kollektivtrafikmedarbetaren. När data från olika källor kombineras får användaren ett automatiskt stöd i att identifiera vilken trafik som påverkas och kan då ge både resenär och förare bättre information om de åtgärder som vidtas.

Vi beskriver visionen för produktserien Hogia Instant och visar aktuell funktionalitet. Presentation av preliminär roadmap där du får möjlighet att ge input på prioritet och önskade funktioner.

Har du några särskilda önskemål om vad du vill diskutera eller veta mer om är du välkommen att kontakta Emma Fernlöf som kommer att leda workshopen.

Kristoffer Rasmussen, kommersiell produktägare på Hogia Public Transport Systems

Prata tåg med oss!

Vi visar våra standardintegrationer för tågtrafik med fokus på TRAIN2DII och RTAUTIN. Var med och diskutera funktionalitet och önskemål för framtiden. TRAIN2DII hämtar planerad tågtrafik från Trafikverket och RTAUTIN levererar förändringar av den planerade trafiken samt Trafikverkets störningsmeddelanden.

Har du några särskilda önskemål om vad du vill diskutera eller veta mer om är du välkommen att kontakta Kristoffer Rasmussen som kommer att leda workshopen.

Bengt Carlsson på Hogia

AI – Stöd till trafikledaren vid störningar

Vilket systemstöd förväntar sig trafikledaren i framtiden? Var med och diskutera.

Har du några särskilda önskemål om vad du vill diskutera eller veta mer om är du välkommen att kontakta Bengt Carlsson som kommer att leda workshopen.

 

Ulf Bjersing Hogia

Standarder – Styrkor och svagheter i marknadens olika standarder

NOPTIS, NeTex, SIRI, GTFS – vad ska jag tänka på när det är dags att välja lösning? Vilken standard fungerar bäst till vad?

Har du några särskilda önskemål om vad du vill diskutera eller veta mer om är du välkommen att kontakta Ulf Bjersing som kommer att leda workshopen.

Birgitta Haglund på Hogia

PubTrans för nybörjare – en introduktion

Vad är egentligen Base, Deviation och Realtime? Hur hänger det ihop? Vad är det fina med harmoniserad, kvalitetssäkrad trafikdata?

Har du några särskilda önskemål om vad du vill diskutera eller veta mer om är du välkommen att kontakta Birgitta Haglund som kommer att leda workshopen.

Anmäl dig nu