Villkor för Hogia Signit Prova På

Hogia Signit Prova På är en kostnadsfri tjänst som löper under 14 dagar. Du förbinder dig inte vid köp och tjänsten upphör per automatik vid provperiodens slut.

 

Med undantag för fall av grov vårdslöshet eller uppsåtligt handlande är Hogia inte skyldigt att ersätta er, eller på annat sätt kompensera er, för någon skada förknippad med användandet av tjänsten Hogia Signit Prova På.

 

Provperioden löper under 14 dagar från och med att du registrerat dig. Under provperioden är det möjligt att skapa upp till 30 signeringar. Därefter upphör automatiskt din möjlighet att skapa nya signeringar i Hogia Signit. Under 121 dagar räknat från provperiodens start är det möjligt för dig att komma åt tidigare skapade ärenden samt signerade dokument. Du bär själv ansvar för att ladda ner de dokument i Signit du vill ha fortsatt tillgång till därefter.

 

I det fall du, under eller efter provperioden, önskar teckna ett löpande abonnemang för Hogia Signit kontaktar du Hogia via telefon 0303-688 50 eller skicka ett mail till sales.signit@hogia.se. Genom att anmäla dig för provperioden godkänner du även att Hogia tar kontakt med dig.