Tillbaka till OpenBusiness Ekonomi

DINA UPPGIFTER

ORDERSPECIFIKATION

Fast årlig avgift Hogia OpenBusiness Stor
2 st användare á 375 kr/mån

Summa per år – 9 000 kr

Förbrukningspott
2400 kr ingår

Transaktionspriser*:
E-faktura: från 3,90 kr/st
Fakturabilaga: från 1 kr/st
Digital e-postfaktura: från 4,20 kr/st
Digitalt fakturaflöde leverantör inkl. kategorisering dokument, AI och tolk: från 6,40 kr/st
Attest: från 4kr/st
Digitala underlag inkl. kategorisering dokument, AI och tolk: från 4kr/st

*Transaktionspriser dras från förbrukningsspotten. Vid behov fylls förbrukningspotten på i enlighet med vad som anges i Hogias Allmänna villkor för molnbaserade tjänster.

Abonnemanget löper under 12 månader och uppsägning ska ske senast 3 månader innan ny avtalsperiod i enlighet med Allmänna Villkor för Hogias molnbaserade tjänster. Den fasta årliga avgiften faktureras årsvis medan eventuell påfyllnad av förbrukningspott faktureras vid påfyllnadstillfället. Betalningsvillkor 15 dagar.

För att du ska få en bra start i Hogia OpenBusiness tillkommer driftsättning utifrån dina behov.

Genom att klicka på ”Köp-knappen” nedan godkänner jag köp av tjänsten Hogia OpenBusiness Stor enligt orderspecifikationen.