Makroekonomi i tidningsrubrikernas spår

Pandemi, krig, elkris och val. Tidningsrubrikerna har varit stora och många. Vilken påverkan får det på världens, landets och företagens ekonomi? Vi har den stora glädjen att välkomna Mattias Persson och Andreas Wallström från Swedbank Makroanalys samt Johan Javeus från SEB, som kommer ge oss inblick i det makroekonomiska läget och vilka ekonomiska konsekvenser det får för svenska företag.

TILLBAKA