Nina Forssblad, en av talarna på Hogias Kompetensdag Ekonomi
Nina Forssblad
Professionsanalytiker på fackförbundet Akavia

Nina Forssblad är professionsanalytiker på fackförbundet Akavia som organiserar 130 000 medlemmar. Hon arbetar inom området Politik och Profession, där bland annat frågor som rör medlemmars kompetensutveckling och framtida arbetsmarknad är ett fokusområde. Nina har stor erfarenhet av såväl studie- som karriärrådgivning för ekonomer, är väl insatt i arbetsmarknadsfrågor rörande ekonomer och har deltagit i rekrytering av medarbetare med olika ekonomexamina.

TILLBAKA