Rapporter och historik – Hogia Lön

Lär dig att ta fram de rapporter som efterfrågas både internt och externt. Under det här Fokus-webbinariet går vi igenom hur du skapar egna rapporter, vilka avstämningsmöjligheter som finns, samt ur du tar fram och använder historiken i Hogia Lön.

På våra Fokus-webbinarier är deltagarantalet begränsat till 15 personer för att möjliggöra en frågestund i slutet av passet.

Pris 1200:-


För information om nästa kurstillfälle kontakta oss på 0303-662 00 eller utbildning@hogia.se


Målgrupp:

Ett webbinarium för dig som arbetar med Hogia Lön.