Uppbyggnad av lönearter och ackumulatorer – Hogia Lön

Rätt inställningar är en förutsättning för att lönerna ska bli rätt. Under det här webbinariet får du en genomgång av inställningar av olika löneartstyper i Hogia Lön. Vi går också igenom hur du kan arbeta med kopplade lönearter och ackumulatorer för att förenkla lönehanteringen.

På våra Fokus-webbinarier är deltagarantalet begränsat till 15 personer för att möjliggöra en frågestund i slutet av passet.

Pris 1200:-


För information om nästa kurstillfälle kontakta oss på 0303-662 00 eller utbildning@hogia.se


Målgrupp:

Ett webbinarium för dig som arbetar med Hogia Lön.