Hogias Kompetensdagar Lön & HR 2024

Möt årets talare

Erik Douglasson & Sara Janson

Lön & HR-experter  Hogia

Erik och Sara har många års erfarenhet av konsultation och utbildning inom lön och HR och är mycket uppskattade föreläsare på användarträffar och event som arrangeras av Hogia Institutet.

Erik arbetar som bolagschef på Hogia HR Consulting och är också Hogia-gruppens representant i Srf Konsulternas arbetsgrupp - Lönsam - som består av systemleverantörer som arbetar för förenklingar inom löneområdet gentemot myndigheter och organisationer.

Sara är en framstående konsult och inspirerande föreläsare på Hogia, hon delar också sin kunskap och erfarenhet genom att utbilda blivande lönespecialister på yrkeshögskolor.

Aktuellt inom arbetsrätt och lön

De senaste åren har varit fulla av förändringar inom lön- och arbetsrättsområdena. Våra omtyckta kursledare och rutinerade HR-experter Erik Douglasson och Sara Janson sållar bland nyheterna och benar ut vad som gäller när de inleder dagen med nyheter, lagförslag och utredningar inom arbetsrättsområdet. 

De kommer bland annat ta upp den nya månadsvisa rapporteringen till FORA som ska ske med start i februari 2024. Även den nya Utbetalningsmyndigheten som ska förhindra felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet kommer sannolikt bli en punkt på agendan.  

Erik och Sara, Hogia

Hogias Kompetensdagar Lön & HR

Möt fler av årets talare

Fatima Hollander, Kompetensdagarna

Fatima Hollander

Arbetsrättsjurist

Visita

Fokusområde – Arbetsrätt

Få värdefulla insikter och konkreta råd när arbetsrättsjuristen Fatima Hollander resonerar kring intressanta rättsfall från AD. Genom kopplingen till rättspraxis får du med dig tips på vad som är bra att tänka på för att undvika eller hantera liknande situationer.

Läs mer
Nebe Almayahi, föreläsare

Nebe Almayahi

Föreläsare och grundare

Teint

Hur mångfald och inkludering skapar lönsamhet

Mångfald och inkludering är en viktig aspekt för att nå de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030, men vad betyder det egentligen? Och hur kan man jobba med det rent praktiskt? Nebe reder ut begreppen och berättar om både utmaningar och lyckade exempel som kan inspirera till eget arbete med denna viktiga fråga.

Läs mer

Hogias Kompetensdagar Lön & HR