Millnet

Millnets molnbaserade systemlösning för tid och projekthantering är speciellt utvecklad för konsultföretag inom byggbranschen och kan integreras med Hogias ekonomi- och lönesystem. Genom samarbetet med Hogia kan arkitekt-, ingenjörsbyråer och övriga konsultbolag inom byggsektorn erbjudas ett heltäckande systemstöd, från rapportering av tid till uppföljning, fakturering och lönehantering. Millnet Tid & Projekt ger alla som är involverade i ett projekt möjlighet att registrera sina egna projekthändelser, så som tidrapportering, utlägg, traktamente och körjournal. Det automatiserat arbetsflödet som integrationen erbjuder sparar tid i alla led, från projektledare till ekonom och bidrar till en bättre uppföljning av verksamheten. Självklart är alla system helt webbaserade så att du alltid kommer åt allt var du än befinner dig.

Millnet integrerar med:
Hogia ByggEkonomi
Hogia Lön