Digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket

Bolagsverket införde den digitala inlämningen i mars 2018 och vi kan nu erbjuda kunder att pilottesta digital inlämning i våra program .

Lämna in digitalt i Hogias program

Våra program Hogia Bokslut och Smart Årsredovisning stöder digital inlämning av årsredovisningar. 

Enklare inlämning 

Företagens uppgiftsinlämning till Bolagsverket underlättas genom att den manuella hanteringen och risken för felaktigheter minskar. Bolagsverkets hantering effektiviseras och informationen som lagras i XBRL-format kan återanvändas för djupare analyser. 

I steg 1 stöder vi inlämning av mindre aktiebolag som redovisar enligt K2-regelverket och som inte har revision. I nästa steg kommer vi stödja K2-bolag med revision och längre fram även K3-bolag. 

Så här fungerar det 

För att kunna skicka in digital årsredovisning behöver du använda den senaste versionen av programmen Hogia Bokslut eller Smart Årsredovisning.
 
I inlämningsfunktionen ska du ange inlämnarens personnummer samt företrädarens personnummer och e-postadress i samband med att du skickar in årsredovisningen. Företrädaren är den som ska skriva på fastställelseintyget för det aktuella bolaget, och hen behöver en e-legitimation, vanligtvis mobilt BankID, för att signera/skriva under. 

Du får direkt en bekräftelse i Hogias program när årsredovisningen inkommit till "eget utrymme" hos Bolagsverket där den lagras.  

När den digitala årsredovisningen hamnat hos Bolagsverkets "eget utrymme" får företrädaren automatiskt ett e-postmeddelande om att det är dags att skriva under fastställelseintyget.  

När företrädaren skrivit under fastställelseintyget flyttas årsredovisningen bort från "eget utrymme" och anses inlämnad till Bolagsverket. Då uppdateras även statusen i Hogias program till just inlämnad, och allt är klart. 

Bakgrund till tjänsten

Bolagsverket fick uppdraget av regeringen 2016 att digitalisera och effektivisera sin administration och informationshantering kring årsredovisningar för aktiebolag enligt K2. Nu är uppdraget att genomföra det för alla företagsformer. För företagen blir fördelarna minskade kostnader, både avseende tid och porto, och risken för felaktigheter i årsredovisningarna minskar också.  

Fördelarna med att informationen lagras i det så kallade XBRL-formatet innebär möjligheter att återanvända för djupare analyser på såväl företags- som branschnivå eller mer övergripande. 

Det är ännu inte obligatoriskt att lämna in årsredovisningen digitalt, men många är övertygade om att det kommer att bli så i Sverige framöver. I flera länder, till exempel Danmark, är det redan obligatoriskt med digital inlämning av årsredovisning. 

Relaterat

Bokslut
Stöd för hela bokslutsprocessen

Bokslut och årsredovisning för företag och byråer. Inventarieregister och koncernredovisning.

Läs mer
Bransch
Redovisnings-och revisionsbyrå

Helhetslösningar som effektiviserar för både dig och dina kunder! 

Läs mer
För småföretag
Smart Årsredovisning

Skapa och skicka en korrekt årsredovisning enligt K2- regelverk för mindre aktiebolag på en timma.

Läs mer