Digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket

Bolagsverket införde den digitala inlämningen av årsredovisning i mars 2018 och du kan enkelt lämna in digitalt i Hogias program.

Lämna in digitalt i Hogias program

Våra program Hogia Bokslut och Hogia Audit stöder digital inlämning av årsredovisningar med revisionsberättelser. 

Enklare inlämning 

Företagens uppgiftsinlämning till Bolagsverket underlättas genom att den manuella hanteringen och risken för felaktigheter minskar. Bolagsverkets hantering effektiviseras, vilket leder till kraftigt kortade ledtider fram till registrering och vidare publicering.

Hogia stöder digital inlämning för aktiebolag som redovisar enligt regelverken för K2 och K3, med eller utan en revisionsberättelse. Årsredovisningen eller revisionsberättelsen kan även lämnas in separat och kopplas då ihop först i ”eget utrymme” hos Bolagsverket med den revisionsberättelse eller årsredovisning som lämnats in från en annan programvara som stödjer digital inlämning. Självklart är digital inlämning en tjänst som ingår i befintliga produkter utan någon extra kostnad.

Så här fungerar det

För att kunna skicka in digital årsredovisning behöver du använda den senaste versionen av programmen Hogia Bokslut, Hogia Audit. Du behöver även ha ett HogiaID.

I inlämningsfunktionen ska du ange inlämnarens personnummer samt företrädarens personnummer och e-postadress i samband med att du skickar in årsredovisningen. Företrädaren är den som ska skriva på fastställelseintyget för det aktuella bolaget och hen behöver en e-legitimation, vanligtvis mobilt BankID, för att signera/skriva under. För ett helt digitalt arbetsflöde använder du med fördel digital signering med Hogia Signit som stöder avancerade elektroniska underskrifter vilket krävs för årsredovisningar och revisionsberättelser.

Du får direkt en bekräftelse i Hogias program när årsredovisningen inkommit till "eget utrymme" hos Bolagsverket, där den lagras. När den digitala årsredovisningen hamnat hos Bolagsverkets "eget utrymme" får företrädaren automatiskt ett e-postmeddelande om att det är dags att skriva under fastställelseintyget.

När företrädaren skrivit under fastställelseintyget flyttas årsredovisningen från "eget utrymme" och anses inlämnad till Bolagsverket. Då uppdateras även statusen i Hogias program till registrerad hos Bolagsverket och allt är klart. Bolagsverket beskriver i en film processen så här.

Så funkar digital inlämning av årsredovisning med Hogias system

Bakgrund till tjänsten

Bolagsverket fick uppdraget av regeringen 2016 att digitalisera och effektivisera sin administration och informationshantering kring årsredovisningar för aktiebolag. Nu är uppdraget att genomföra det för alla företagsformer. För företagen blir fördelarna minskade kostnader, både avseende tid och porto, och risken för felaktigheter i årsredovisningarna minskar också.  

Fördelarna med att informationen lagras i det så kallade XBRL-formatet innebär möjligheter att återanvända för djupare analyser på såväl företags- som branschnivå eller mer övergripande. 

Det är ännu inte obligatoriskt att lämna in årsredovisningen digitalt, men många är övertygade om att det kommer att bli så i Sverige framöver. I flera länder, till exempel Danmark, är det redan obligatoriskt med digital inlämning av årsredovisning. 

Relaterat

Bokslut
Stöd för hela bokslutsprocessen

Bokslut och årsredovisning för företag och byråer. Inventarieregister och koncernredovisning.

Läs mer
Bransch
Redovisnings- och revisionsbyrå

Helhetslösningar som effektiviserar för både dig och dina kunder! 

Läs mer
Hogia Signit
Säker digital signering - tryggt och effektivt
KUNSKAP & INSPIRATION
Signera och lämna in årsredovisningen digitalt.

Stöd för inlämning i din bokslutstjänst gör det möjligt att lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket.

Läs mer