Digitalisera revisionsplaneringen fullt ut och ta täten

Trenden är tydlig. För att möta upp kundernas behov och inte halka efter måste byråer höja den digitala kompetensen och våga ta steget mot automatiserade processer.

Hur kan vi arbeta mer digitalt och samtidigt kvalitetssäkra revisionsarbetet? Den här frågan kämpar alla redovisnings- och revisionsbyråer mer eller mindre med. Vi på Hogia är övertygade om digitaliseringens möjligheter och hur dessa kan bidra till en högre kvalitetsnivå och hur det i sin tur kan ge byrån stora fördelar.

Rätt verktyg för revisionsprocessen

För att arbeta digitalt och effektivt med redovisning och revision krävs rätt verktyg. Ett verktyg som automatiserar och effektiviserar arbetsflödena och samtidigt höjer kvalitetsnivån. Stromson Revisionsbyrå har automatiserat och digitaliserat revisionsarbetet med hjälp av ett kraftfullt och användarvänligt analysverktyg anpassat för redovisnings- och revisionsbyråer. Fredrik Dellström, auktoriserad revisor och partner, berättar:

– Vi använder analysverktyget Transaktionsanalys Proffs för att planera revisionen och för att dokumentera olika granskningsmoment. Med analysverktyget skapar vi ett digitalt arbetsflöde där vi snabbt kan hitta sådant som vi behöver granska närmare.

– Vi använder analysverktyget för att dokumentera och spara revisionsbevis digitalt. Funktionen som stämmer av att moms- och AGA-relationerna är korrekta görs med ett enkelt knapptryck. En annan favoritfunktion är möjligheten att snabbt få fram revisionsmässiga urval av intäkter och kostnader.

Bokföringskoppling ger ännu mer effektivitet

Ingemar Börjesson, utvecklingsansvarig för programvaror mot redovisnings- och revisionsbyråer här på Hogia, berättar om hur programmet nyligen blivit ännu enklare:

– Nu finns det en spännande ny funktionalitet i Transaktionsanalys Proffs där användaren bland annat har möjligheten att se en faktura eller ett kvitto direkt i vyn, via en koppling till bokföringskällan, exempelvis Fortnox. Detta säkrar att allt är exakt enligt bokföringen och att alla verifikationer är med. Allt sker per automatik och du slipper därmed osäkerheten kring vilken SIE-fil som är aktuell. 

Att arbeta effektivt och digitaliserat har med andra ord blivit ännu smidigare.

Fiffiga digitala granskningsgenvägar

Revisorer använder Transaktionsanalys Proffs i allt från planeringsfasen och granskningsfasen till att även göra granskningen av händelser efter balansdagen. Några konkreta stöd för granskningen i programmet är: 

  • Intäktsgranskningen: Istället för att be kunden om erforderliga underlag får du med ett par enkla knapptryck fram en lista över intäkter per kund vilket ger dig revisionsbevis och underlättar för urvalet av riskfyllda poster och väsentliga poster. 

  • Förvaltningsrevisionen: Identifiera eventuella felaktiga momssatser genom en enkel sortering av samtliga leverantörsskulder fördelat per leverantör och tillhörande momskonteringar. Du använder datan i SIE-filen och slipper därmed be kunden om kompletterande underlag.

  • Uppföljning av projekt: En smart sammanställning över alla kostnader och intäkter fördelade per projekt gör det superenkelt att jämföra med befintliga projektavtal och säkerställa korrekt hantering av successiv vinstavräkning.

Smarta funktioner som förenklar och sparar tid både för dig och kunden. Automatiserad kvalitetssäkring, helt enkelt. 

Upptäck fördelarna med Hogia Transaktionsanalys Proffs

Hör av dig till oss via redovisning@hogia.se eller på telefon 0303-667 80 så berättar vi mer och visar dig fördelarna med Hogia Transaktionsanalys Proffs.

 
Bransch
Redovisnings- och revisionsbyrå

Helhetslösningar som effektiviserar för både dig och dina kunder! 

Läs mer
Transaktionsanalys
Analys, uppföljning och kontroll

Effektiva lösningar för företag och redovisningsbyråer inom analys, avstämning och granskning

Läs mer
Revision
Hogia Audit - effektiv revision

Hogia Audit – säkerställer att din revision följer kraven från ISA, ISQM och FAR

Läs mer
Anmäl dig nu
Vill du veta mer om webbvisningen eller Hogia Transaktionsanalys Proffs?
Ring oss på 0303-667 80
Skicka ett mejl till redovisning@hogia.se