Få kontroll i ditt arbete med ett digitalt processtöd

Publicerad: 2021-01-13

Att hitta digitala verktyg och teknik som förenklar i ditt arbete är det som driver oss på Hogia framåt. Aron Törnqvist arbetar som produktägare på Hogia Redovisning & Revision och han har flera års erfarenhet av att identifiera behov av olika IT-system hos företag.

– Vi vet hur komplex löneprocessen kan se ut och hur lönespecialister runtom i Sverige sliter för att alla anställda ska få rätt lön i rätt tid. Självklart vill vi underlätta för alla som arbetar med lön som också är ett av de områden vi på Hogia kan allra bäst, berättar Aron.

 

Aron Törnqvist Kommersiell Produktägare Hogia Redovisning & Revision

Aron Törnqvist, produktägare på Hogia Redovisning & Revision.

Experter granskar processtöd

Sven Cristea, känd under hashtaggen Tillväxtrevisorn, är auktoriserad revisor och partner på KPMG. Förutom att ansvara för KPMG:s marknads- och säljarbete inom Big Cities (Stockholm, Göteborg, Malmö) och inom Enterprise (SME) så arbetar han dagligen med granskning av digitala processer inom branschen.

 

Sven Cristea #Tillväxtrevisorn

Sven #Tillväxtrevisorn Cristea, KPMG.

– För att kunna fatta väl avvägda kommersiella beslut är det viktigt att ha ett bra processtöd och god internkontroll, berättar Sven. Centralt i detta är att komma bort från att processer och rutiner utformas som personberoende. Arbetet ska kunna löpa på oavsett vilka som är anställda på ekonomiavdelningen och företaget ska ta höjd om sjukfrånvaro förekommer.

Löneprocessen – den mest kritiska processen

Sven har från sin mångåriga erfarenhet som revisor erfarit att det är få saker inom ett företag som skapar sämre stämning hos personalen än om löneprocessen hanteras felaktigt. Uteblivna eller sena löneutbetalningar, felaktig hantering av bilförmåner och felaktiga utlandstraktamenten är vanliga följdeffekter som Sven ser på grund av brister i löneprocessen.

– Det drabbar inte enbart den anställde utan det drabbar även företaget och ökar risker för felaktig skattehantering som följd, det är fundamentalt viktigt att löneprocessen fungerar.

Enligt Sven är löneprocessen mest central i medelstora och stora bolag som har många anställda och där den hanteras av flera lönespecialister. Många löner ska hanteras varje månad och det är då än mer viktigt att ha goda processer och rutiner på plats för att säkerställa att inget faller mellan stolarna.

Löneprocessens vanligaste fallgropar enligt Sven

  • Företagsledningen underskattar hur komplex löneprocessen är, det är inte bara att trycka på en knapp. 
  • Organisationen är beroende av ett par nyckelpersoner. Detta skapar en process som är sårbar för förändringar. Ensam är inte stark, om man inte har ett bra processtöd. 
  • Felaktigheter i löneprocessen underskattas, det kan bli väldigt kostsamt för den enskilde anställde, så väl som företaget. 
  • Om det inte finns en god riskhantering i bolaget blir det svårt att ta kalkylerade risker.

 

Hogias Digitala Processtöd är utvecklat för att du ska få ökad kontroll och trygghet i din löneprocess. Du får en kvalitetssäkrad arbetsgång som förenklar all överlämning och möjliggör transparens mellan behöriga kollegor. Du kan enkelt skicka löneunderlag, filer och andra dokument och du kan enkelt kommunicera med dina kunder och kollegor på andra arbetsplatser – helt enligt GDPR. Vårt processtöd är helt webbaserat så du kan logga in när du vill, var du än befinner dig.

Läs mer om Hogias digitala processtöd här.

Hogia Point
Digitalt byråstöd

Navet som fördelar och dokumenterar arbetet

Läs mer
Bransch
Redovisnings- och revisionsbyrå

Helhetslösningar som effektiviserar för både dig och dina kunder! 

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Har du bra struktur i din arbetsprocess?

Att ha ett digitalt processtöd som är GDPR-säkrat och täcker flera behov underlättar i ditt lönearbete.

Läs mer