Distansarbete ställer krav på IT-driften

Publicerad: 2021-01-29

Coronapandemin har fått arbetsgivare att upptäcka att det fungerar att ha majoriteten av sina anställda på distans. Även när smittspridningen inte längre är ett hot är det därför troligt att många kommer att fortsätta att arbeta hemifrån i högre grad än innan pandemin. Men med fler som arbetar på distans behöver arbetsgivare täcka upp med en säker IT-drift. Hanna Reilly jobbar dagligen med frågor kring IT-säkerhet och berättar här om fördelarna med att välja en molnbaserad driftlösning.

Det är många anställda i Sverige som just nu sitter hemma och arbetar. Även om det finns negativa effekter så som social isolering och en försämrad arbetsmiljö, finns det också en hel del fördelar. Tiden för att ta sig till och från arbetet kan nu läggas på annat och man har större möjlighet att planera sin dag efter sin specifika familjesituation.  

Studier från bland annat HR-serviceföretaget Randstad visar att arbetstagare i allt större utsträckning söker sig till företag som uppmuntrar till balans mellan arbete och fritid. Flexibilitet är en viktig framgångsfaktor för att en verksamhet ska vara konkurrenskraftig. Av den anledningen tror jag att många företag även efter pandemin kommer att fortsätta att ge sina arbetstagare valmöjligheten att välja var de vill arbeta. 

Samtidigt visar en rapport från Revisionsbyrån PWC att företag har en oroväckande låg beredskap för cyberbrott.  Dagens företagare behöver tänka till när det gäller de anställdas tillgång till företagets IT-miljö och driftsäkerhet. En medarbetare som förlorar sin dator kan få stora konsekvenser. Att förlora data genom en virusattack eller datorkrasch kan bli oerhört kostsamt och ibland helt förödande för en verksamhet. Utpressningsvirus (ransomware) är inget nytt fenomen och det blir tyvärr allt vanligare. Ett antivirusprogram inger en falsk trygghet då utpressningsvirus har en oerhört aggressiv uppdateringsfrekvens. En säker drift och dagliga backuper är A och O. 

En arbetsgivare som väljer en molnbaserad driftlösning ger de anställda rörligheten att arbeta var och när som helst. Genom att logga in via internet är arbetsuppgifterna tillgängliga oavsett tid på dygnet och var än hen befinner sig. Arbetstiden kan anpassas och en deadline på jobbet känns således inte lika påfrestande. För arbetsgivaren innebär det en bekymmersfri och säker vardag vad gäller backup, installation och uppgradering. Det finns också en stor miljöaspekt med en molnbaserad driftlösning. IT-drift är en riktig energislukare, så det är viktigt att det hanteras smart. 

Vill du veta mer? Kontakta Hanna Reilly på telefon 0303 - 688 80 eller skicka ett mail till sales.cloud@hogia.se

Driftlösning
Hogia Cloud tar hand om din IT-drift

Säkert, smidigt och hållbart - jobba i dina Hogiaprogram var och när du vill

Läs mer