Du Pont-modellen

Du Pont-modellen

Du Pont-modellen ger en överblick och sammanfattar företagets lönsamhet på ett tydligt sätt.

Ibland kallas modellen avkastningspyramiden, räntabilitetsmodellen eller lönsamhetsträdet. Namnet Du Pont kommer från ett amerikanskt företag som använde modellen i mitten av 1900-talet.

Vinstmarginalen, omsättningshastigheten och avkastningen är viktiga mätpunkter och nyckeltal för företagets utveckling. Modellen Du Pont ger överskådlighet över verksamhetens nuläge och möjligheter framåt, eftersom formeln förtydligar om vinstmarginal eller hastigheten på omsättningen av kapitalet bör höjas för att öka lönsamhet. Modellen är även mycket lämplig för att göra olika simuleringar. Det går till exempel att se hur avkastningen på totalt kapital påverkas av exempelvis olika resultat.

En Du Pont-analys kan användas när man vill lokalisera vilken del av verksamheten som inte presterar tillräckligt bra.

Komponenterna i analysen

Värdena från resultat- och balansräkningen sätts in i ett grafiskt schema som slutligen, efter uträkning, utmynnar i räntabilitet på totalt kapital*.

Du Pont-formel - sambandet

Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital) = vinstmarginal x kapitalets omsättningshastighet.

Du Pont-modellen 

* Räntabilitet på totalt kapital är ett mått på avkastningen på de totala tillgångarna.

 

Relaterat

Transaktionsanalys
Analys, uppföljning och kontroll

Effektiva lösningar för företag och redovisningsbyråer inom analys, avstämning och granskning

Läs mer
EKONOMI
Ekonomisystem för alla behov
Skatt
Skatteberäkning, analys och deklaration

Hogia Skatt - effektivt stöd för skatteberäkning

Läs mer