”Med krisen blev vi mer digitala”

Publicerad 2020-06-30

Fackförbundet Vision hade redan innan coronakrisen påbörjat en digitaliseringsprocess. Under våren fick den en rejäl skjuts. Bland annat infördes digital signering av dokument för att snabbt och säkert kunna hantera till exempel intyg och avtal, med en personalstyrka där många arbetar hemifrån.

Vision har 250 anställda med huvudkontoret i Stockholm. HR-funktionen var först i förbundet med att använda Hogias signeringslösning Signit.

– Eftersom många av våra medarbetare arbetar hemifrån har det varit ett ovärderligt verktyg för att kunna hantera stora volymer av dokument som behöver signeras, bland annat anställningsbevis och lönebeslut. Tidigare skrevs de ut, vilket inte var så miljövänligt. Nu kan vi sköta allt med Signit, som är kopplat till vårt personalsystem Hogia Personal, säger Ingegerd Pettersson, HR-handläggare. 
Eftersom fördelarna har varit så märkbara vill de nu testa Signit inom flera funktioner. 

– Års- och revisionsberättelser är exempel på dokument som kräver många personers underskrifter. Förutom en betydande tidsbesparing medför Signit även en säkrare hantering, eftersom vi kan kräva att den som ska signera först måste identifiera sig med BankID. Vi har länge efterlyst en sådan här lösning så vi vill gärna utöka antalet behörigheter, säger Ingegerd Pettersson.

I förbundets kansliorganisation pågår en utveckling av den digitala arbetsplatsen som ska underlätta kommunikation och digitala möten. Parallellt med det sker också en förändring av den fysiska arbetsplatsen på alla kontor och en utveckling av alla medarbetare avseende ledarskap, kultur och samarbete. Man vill skapa framtidens arbetsplats där alla de tre delarna bidrar till bättre verksamhet för medlemmar och förtroendevalda ute i landet.

– De flesta av våra 200 000 medlemmar arbetar i offentlig verksamhet. Eftersom många av våra ordinarie medlemsaktiviteter ställdes in under våren var vi angelägna om att skapa digitala former för att behålla tillgängligheten till våra medlemmar. Nu under krisen behöver de oss mer än någonsin, avslutar Ingegerd Pettersson. 

 

Relaterat

Hogia Signit
Säker digital signering - tryggt och effektivt
Kunskap & inspiration
Säker digital signering förenklar din arbetsvardag

Vi berättar mer om vad du behöver känna till om digital signering för en smidigare arbetsvardag.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Digital signering underlättar processen

Att använda e-signering eller digital signering underlättar när många distansarbetar, produktägare för Signit Martin Thulin berättar mer.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Digital signering underlättar

Med digital signering slipper du alla långa ledtider och pappershantering.

Läs mer