Hogia byter VD

Publicerat datum: 2022-06-09

I juni händer det något som aldrig tidigare har hänt. Hogia byter VD. Jag lämnar VD-rollen efter att ha haft den i 42 år. Min efterträdare är Niklas Rönn, en mycket kompetent och erfaren kollega som har varit anställd i Hogia i 20 år. Niklas har mångårig erfarenhet av såväl försäljning som produktutveckling.  Han har också stor erfarenhet av att etablera och driva offensiva branschsatsningar. I sin senaste roll har han haft ansvaret för utvecklingen av Hogias hela produktportfölj inom ekonomi och lön/HR.  

Själv kommer jag inte att helt lämna Hogia-sfären utan kommer fortsatt att vara engagerad i flera avseenden. Jag sitter kvar som Hogias styrelseordförande och kommer även att agera rådgivare till företagsledningen i specifika frågor. En annan viktig uppgift kommer att vara som styrelseordförande i ”Bert-Inge och Åse Hogsveds stiftelse”. Förutom att främja forskning och utbildning i entreprenörskap kommer denna stiftelse så småningom att vara majoritetsägare i Hogia. Därigenom kommer den även i framtiden att garantera att Hogia kommer att drivas enligt samma värderingar som i dag. Dessa är bland annat långsiktighet, hållbarhet och sunt entreprenörskap baserat på småskalighet. 

Vår affärsidé kommer att leva vidare. Vi kommer att hålla vårt löfte om att alltid finnas till hands och göra det möjligt för våra kunder att sköta administrationen på ett enkelt och meningsfullt sätt. 

VD-bytet äger formellt rum den 15 juni 2022. Det känns som att det sker vid helt rätt tillfälle. Hogia har i dag en synnerligen stabil ekonomi efter att ha haft en mycket god ekonomisk utveckling under mer än ett decennium. Vi har en väl fungerande organisation, där våra medarbetare får chansen att ta ansvar och utvecklas både i sin yrkesroll och som personer. Jag är stolt över att tillsammans med alla medarbetare ha byggt ett företag som är annorlunda, där människorna betyder mer än pengarna. 

Vi har många spännande nyheter på gång i vår produktutveckling. Framtidsutsikterna känns för oss mycket positiva, trots att vi är medvetna om en begynnande oro på många håll i vår omvärld. Jag känner mig därför mycket trygg när jag lämnar över VD-skapet för Hogia till Niklas och önskar honom ett varmt Lycka till i hans nya roll.

Ha en härlig sommar!

Bert-Inge Hogsved