Vanliga frågor och svar om driftsmiljön för Hogia Star

Vad är en molnplattform? 

En molnplattform är en ständigt växande uppsättning med olika funktioner som fungerar väl tillsammans och är tillgänglig över internet. Våra molnbaserade programvaror använder standardiserade, gemensamma funktioner för att skapa en bra helhetslösning för dig som kund. Det innebär att du kan kombinera många olika produkter utan att behöva tänka på att kopiera information mellan programmen. Allting är integrerat från början!

Vad är en mikrotjänstbaserad miljö? 

Microservices (mikrotjänster) är ett modernt sätt att bygga system, som innebär att det finns många små tjänster som kopplas samman för att skapa applikationer. Varje liten tjänst är bra på just sin sak. Den lagrar sin data och ansvarar för att informationen är korrekt enligt de regler som gäller för just den typen av data. Den ser också till att data är skyddad rent säkerhetsmässigt genom behörighetskontroller. Det kan liknas vid byggklossar.

Vad är Microsoft Azure? 

Microsoft Azure är en driftsmiljö bestående av serverhallar över hela världen. Våra tjänster kommer specifikt att köras i den region som kallas North Europe i Nederländerna. Dessutom tillhandahåller Azure teknik för att vi ska kunna bygga bättre programvaror och erbjuda säker och stabil drift. Hogias molnbaserade programvaror kommer delvis att lagra data i Microsoft Azure från och med 2020-01-01. 

Läs mer om Microsoft Azure

Varför använder Hogia Microsoft Azure? 

Vi använder Microsoft Azure för drift av våra molntjänster av flera anledningar. Först och främst handlar det om att säkerställa att du som kund kommer åt dina programvaror dygnet runt, året runt. I takt med att vi får fler och fler användare i våra system så ökar också kraven på kapacitet och vi vill redan nu säkerställa att alla våra kunder får plats även i framtiden.  

Vi prioriterar säkerhet mycket högt för att säkerställa att din data är i tryggt förvar hos oss. Genom att använda Microsoft Azure får vi ännu bättre dygnet-runt-bevakning tack vare Microsofts globala säkerhetsarbete. 

Den tredje anledningen är att vi enklare kan bygga in spetsteknik såsom AI och avancerade analysverktyg i våra produkter. Detta kommer att ge dig som kund stor nytta i ditt vardagliga arbete med våra produkter.